Začnite svoj kurz do 2 dní. ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Príprava na skúšky Maturita

Maturita

Maturita
Maturite sa s trochou zveličenia niekedy hovorí ‚skúška dospelosti‘. Je to totiž prvá veľká skúška, ktorú musí každý stredoškolák absolvovať, aby strednú školu úspešne dokončil a zároveň sa mohol uchádzať o štúdium na vysokej škole alebo univerzite. Navyše, ak sa na nejakú VŠ alebo univerzitu dostane, je maturita len prípravou na podobný typ skúšok.
Maturitná skúška nie je pre väčšinu žiakov ľahká záležitosť. Prvým problémom je jej vyššia náročnosť, pretože je nutné zvládnuť naučiť sa v krátkom čase veľký objem látky. Druhým problémom je nutnosť vyššej miery samostatnosti pri štúdiu a tiež schopnosť tému interpretovať svojimi slovami, čo sa prejaví najmä na ústnej skúške pred komisiou.

Akú podobu má maturitná skúška?

 • Maturitná skúška sa skladá z dvoch častí – externej a internej.
 • Študent uspeje, ak splní povinné skúšky z oboch týchto častí.
Maturitná skúška zahŕňa:
 • Slovenský jazyk a literatúra
  • test, písomná forma, ústna forma
 • Povinný cudzí jazyk
  • úroveň podľa spoločného európskeho referenčného rámca
  • test, písomná forma, ústna forma
 • Voliteľný predmet
  • ústna forma
 • Ďalší voliteľný predmet
  • ústna forma

Externá časť

 • Externé časti a písomné formy internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý je zriadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 • Táto časť je pre všetky školy identická a pre všetkých študentov povinná.
 • Prebieha v rovnaký čas na celom území SK.

Interná časť

 • Písomná forma
  • súbor tém, ktoré zadáva NÚCEM, vyhodnocuje sa ale v danej škole
  • prebieha v rovnaký čas na celom území SK
 • Ústna forma
  • verejná, pred maturitnou komisiou
  • tieto skúšky už nemajú štandardizovanú formu NÚCEM testovania, ale sú vypracovávané školou samotnou
 • Pre mnohé špecializované školy (prírodovedné, technické, ekonomické a iné) je táto časť maturitnej skúšky veľmi dôležitá a žiaci sa na ňu budú musieť pripraviť rovnako starostlivo ako na predmety z časti spoločnej.
 • V niektorých oblastiach sa môže jednať aj o skúšky praktické.

Test z vyučovacieho jazyka

Skúška zo slovenského, maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry sa skladá z troch častí.
 • Písomná forma (interná časť)
  • píše sa v marci
  • žiak má na výber jedno zo štyroch tematických rôznorodých zadaní a 150 minút na jeho vypracovanie.
  • text musí mať rozsah 1,5 – 3 strany, v rámci neho je hodnotený aj pravopi
 • Test (externá časť)
  • píše sa v marci
  • testuje znalosť pravopisu a schopnosť analyzovať text (lingvisticky i literárne)
  • na jeho vypracovanie majú žiaci 100 minút a stretnú sa v ňom s uzavretými aj s otvorenými otázkami, ktoré vyžadujú stručnú odpoveď
 • Ústna skúška (interná časť)
  • koná sa až koncom mája
  • prebieha pred predmetovou maturitnou komisiou
  • je de facto rozhovorom o jednom zo schválených maturitných zadaní, ktoré študent prečítal
  • študent má 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď

Test z matematiky

 • Test (externá časť)
  • obsahuje základné učivo stredoškolskej matematiky (základy matematiky, funkcie, planimetria, stereometria, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika)
  • časový limit pre napísanie testu z matematiky je 150 minút.
  • rovnako ako všetky NÚCEM testy obsahuje aj tento väčšinu otázok s jednou správnou odpoveďou a niekoľko otázok otvorených
 • Ústna časť (interná časť)
  • študent má 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď

Test z cudzieho jazyka

Študent si môže vybrať z ponuky niekoľkých cudzích jazykov. Skúška má podobu komplexnej jazykovej skúšky, preto má tri povinné zložky tak ako skúška z povinného vyučovacieho jazyka.
 • Písomná forma (interná časť)
  • žiak musí vypracovať jeden text v danom jazyku
  • píše sa v marci, rovnako ako písomná práca zo slovenského jazyka
 • Test (externá časť)
  • preverí schopnosť porozumieť písanej a hovorenej podobe jazyka
  • obsahuje časti ako počúvanie s porozumením, gramatika a lexika a čítanie s porozumením
  • opäť sa píše na začiatku marca
 • Ústna skúška (interná časť)
  • študent musí prezentovať aktívnu schopnosť jazyk prakticky používať a operatívne reagovať
  • ústne skúšky sa spravidla konajú na konci mája
  • študent má 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď

Maturita v septembri

 • Tí, ktorým sa nepodarilo absolvovať maturity na jar, majú druhú šancu ešte na začiatku septembra. Žiak sa prihlási u riaditeľa školy do 30. júna, v prípade, že sa opravná skúška koná v septembri, alebo do 30. septembra, pokiaľsa opravná skúška koná štandardne v skúškovom období.
 • Na opravnú maturitnú skúšku budú mať v septembri identické podmienky ako na jar, čaká ich teda externá časť aj interná časť.
 • Študent má na prípravu na opravné maturitné skúšky celé letné prázdniny. To je síce dostatok času, avšak väčšine študentov sa do učenia v krásnych letných dňoch chcieť nebude. Ak chcete mať istotu, že práve Vaše dieťa nezačne prokrastinovať a zanedbávať prázdninovú prípravu, prihláste ho k nám na doučovanie a my mu pripravíme doučovanie v takej podobe, aby si mohlo letné dni aspoň trochu užiť.
Príprava na maturitné skúšky v Škole Populo
V Škole Populo každoročne pripravíme na maturitné skúšky približne 400 študentov. Za posledné roky sme preto systém prípravy vypracovali do dokonalosti a chceme ho poskytnúť aj Vám. Ak sa pýtate, ako naša príprava prebieha, pripravili sme pre Vás malé zhrnutie:
Ako prvé všetko spoločne skonzultujeme. Rodičia poznajú svoje dieťa najlepšie, preto sú Vaše postrehy veľmi cenné pre následné nastavenie študijného plánu.
Všetky informácie dostanú tiež lektor či lektorka, aby s nimi mohli pracovať a prispôsobovať náplň lekcií.
Všechny informace obdrží také lektor či lektorka, aby s nimi mohli pracovat a přizpůsobovat náplň lekcí.
Lektori najprv doplnia základy z minulých rokov a precvičia problematickú látku.
Následne sa zamerajú na prácu s tou časťou maturitnej skúšky, na ktorú sa u nás študent pripravuje.
Pre každého žiaka máme pripravenú sadu testov z minulých ročníkov, s ktorými bude v priebehu kurzu pracovať. Jeden test spravidla vystačí na 2 lekcie.
Lektori žiakov zoznamujú s podobou didaktického testu a dopodrobna rozoberajú jednotlivé úlohy. Počas výučby si tak vytvárajú postupy, ako pracovať s úlohami, ktoré majú podobné vzorce.
Ku koncu kurzu si potom žiaci skúšajú napísať test v časovom limite, aby sa s ním naučili pracovať i pod stresom, ktorý ich čaká na reálnych prijímacích skúškach.
Okrem iného sa žiak učí pracovať so záznamovým hárkom a správne doňho zapisovať odpovede, aby si potom počas skúšok počínal sebaisto.
Dôraz je kladený tiež na stratégiu vyplňovania testu, teda je poučený o tom, ktoré úlohy riešiť ako prvé, ktoré si naopak nechať nakoniec, a ako postupovať v prípade, že žiak nepozná riešenie.
Ak sa u nás študent pripravuje na písomnú formu internej časti, je kladený dôraz na zoznámenie s typmi žánrových foriem a na písanie štylisticky a gramaticky správne.
Následne študenti spoločne s lektormi spracovávajú rôzne typy písomných prác, spoločne ich rozoberajú a analyzujú nedostatky, ktoré treba odstrániť.
Ak sa študent pripravuje na ústnu skúšku, musí si vypracovať osnovu k svojmu výkladu o téme, ktorú následne s lektorom štrukturuje, upravuje a dopĺňa.
Pred ústnou skúškou treba zdokonaliť ústny prejav a prezentačné zručnosti.

Kto u nás učí?

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.