Začnite svoj kurz do 2 dní. ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Základná škola

Základná škola blog

Príprava na vstup do ZŠ: 5 tipov pre deti a rodičov
30. 8. 2021
Základná škola

Prechod z predškolského vzdelávania na 1. stupeň základnej školy je veľký krok nielen pre deti, ale aj pre samotných rodičov. Dali sme pre vás preto dohromady 5 tipov, ako prestup zo škôlky do školy čo najlepšie zvládnuť.  Dieťa vopred pripravte na zmenu režimu Rozprávať sa a zase sa rozprávať, to je pravidlo číslo jedna. Hovorte s dieťaťom o tom, čo ho v škole čaká a vysvetlite mu, ako bude prebiehať 1. školský deň a nasledujúce dni. Poučte ho vopred o pravidlách, ktoré v škole sú. Pomôžete mu tým zmierniť obavy z nastupujúcej školskej dochádzky. Prvé mesiace robte úlohy spolu s dieťaťom Miesto poobedňajšieho hrania úlohy. Matematika, slovenčina, anglický jazyk. Nástup do prvej triedy môže byť pre niektoré deti vyčerpávajúci. Po doobedňajšom sústredení v škole sa totiž dieťa musí sústrediť aj popoludní doma. Vyhraďte si každý deň na dieťa minimálne hodinu a robte úlohy s ním. Pýtajte sa, ako to v škole šlo, či všetkému rozumie a buďte mu oporou.  Plávate v preberanej látke? Pomôže doučovanie! Minulý covidový rok bol náročný a preto sa môže stať, že bude vaše dieťa v septembri trošku pozadu...alebo nebude preberanú látku stíhať. Od toho je tu Škola Populo! Doučujeme po celom Slovensku. Stačí nás kontaktovať a o všetko ďalšie sa už postaráme my. Pozrite sa, aké predmety doučujeme a vykročte do nového školského roka pravou nohou. Doučované predmety Podporujte v dieťati tvorivosť a elán do učenia Každé dieťa je šikovné na niečo iné. Jednému idú výborne výpočty, druhé vyniká v praktických činnostiach a tretie krásne spieva. Žiaľ, hodiny v škole sú jasne dané a časovo obmedzené. Preto odporúčame talent rozvíjať aj vo voľnom čase. Pokiaľ dieťa baví výtvarná výchova, prihláste ho na kurz alebo hodiny do umeleckej školy. Nastavte si doma režim, nech sa z toho nezbláznite Príprava desiaty, aktovky do školy, podpisovanie úloh, výber oblečenia, kontrola žiackej knižky. Úloh, ktoré sa so školskou dochádzkou spájajú, je veľa pre rodičov a tiež pre deti. Čas a nervy ušetríte, pokiaľ si úlohy rozdelíte dopredu. Každé popoludnie alebo večer si v spolupráci s malým študentom pripravte: úlohy na ďalší deň pripravte sa na písomky a diktáty dajte na hromadu oblečenie na druhý deň nachystajte aktovku (zošity, učebnice, úbor...) nachystajte desiatu a pitie na ďalší deň skontrolujte žiacku knižku povedzte si, čo vás na ďalší deň čaká (vyzdvihnutie zo školy, poobedňajší program) Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.  

Na čo sa pripraviť, keď dieťa nastupuje do prvej triedy
11. 8. 2021
Základná škola

Keď nastupuje dieťa do prvej triedy, je to preňho veľký deň, ale je to veľký deň aj pre vás. Dni bezstarostného detstva mu končia a nastanú prvé povinnosti, na ktoré doposiaľ nebolo zvyknuté. Aby to všetko zvládlo bez obtiaží a školu si hneď neznechutilo, bude potrebovať vašu pomoc.  Pravda, nebude to ľahké, pretože každé dieťa rýchlo zistí, že škola je povinnosť a nie je to často sľubovaná “zábava”. Nedá sa však nič robiť, škola je povinná a dieťa si bude s vašou pomocou musieť zvyknúť. Kroky pred zápisom Príprava do školy pre vás začala v podstate už pred rokom, pretože každé dieťa dnes musí v nejakej podobe absolvovať povinnú školskú dochádzku. Tá sa realizuje najčastejšie v rámci jeho bežnej dochádzky do škôlky, kde sa naučí podpísať sa, napočítať do desať alebo poznávať farby a tvary. Dôležitou súčasťou predškolskej prípravy je, že je dieťa pomaly vedené k tomu, že sa bude musieť dlhšie sústrediť a udržať pozornosť na to, čo pani učiteľka hovorí. Dôležité je tiež správne uvoľňovanie ruky tak, aby boli všetky prípadné zlozvyky včas podchytené a napravené.Každý rodič sa o škole, kam dieťa nechal zapísať, starostlivo informuje. Nestojí to za to zažívať po začiatku školského roku sklamanie a dezilúziu, že sa v škole učí “staromódne” a hľadať na poslednú chvíľu niečo iné. Prestup v priebehu prvej triedy a samozrejme aj kedykoľvek neskôr znamená stratu kamarátov a ťažkosti zaradiť sa medzi nový kolektív.  Na čo sa pripraviť behom prvých týždňov? Prvé, čo každého rodiča určite prekvapí, je neochota dieťaťa ráno vstávať. Do škôlky totiž ich ratolesť vstávala s radosťou, často ešte za tmy a niekedy sa ani nemohla dospať. Prvý týždeň je pre dieťa menší šok, a to nielen z nového prostredia a detí, ktoré ešte nepoznajú, ale vôbec z celého prístupu a novej formy trávenia času. V škole sa musí sedieť, je potrebné pozorne počúvať a zadané úlohy a príkazy plniť. Z hry sa postupne stáva len voľnočasový luxus.  Potrebujete pomoc s prípravou do školy? V Škole Populo doučujeme aj tých najmenších študentov a pomáhame im ľahšie zvládať nové učivo. Lekcie sú vždy individuálne a naši skúsení lektori povedú doučovanie na mieru podľa úrovne vášho dieťaťa. Potrebujem doučovanie Nejedno dieťa prejavuje chuť a ochotu sa učiť už okolo šiesteho roku v škôlke, ale v škole im však elán a nadšenie čoskoro dochádza. Podobne ako pri vstávaní sa to, čo už nie je dobrovoľnou zábavou, stáva nudnou a otravnou vecou.  K tomu neprispieva ani to, že september je posledný z mesiacov v roku, kedy je pekné počasie a často príde aj na takzvané babie leto. Dieťa totiž nielenže nechce tráviť čas v školskej lavici, ale trpí aj doma, kde musí robiť domáce úlohy.  Ako dieťaťu prvé týždne v škole uľahčiť? V prvom rade nerobte chybu ako naši rodičia a nehovorte, že “Za nás to bolo ešte horšie.”. Na malé dieťa je toho dosť a nepotrebuje, aby ho jeho milujúci rodič zradil tiež. To, že sa podmienky v školách zlepšujú, je iba dobre, deti však reagujú vždy podobne. Majte preto na pamäti, že by ste mali vyjsť v ústrety jeho obavám a emóciám a naviesť ho na správnu cestu. Pripravte sa na to, že sa s ním budete musieť učiť vy. Skúste si zvoliť nejaký čas a nebojte sa ho povzbudzovať a chváliť. Nechajte mu však čas a priestor aj na hranie. Podporujte jeho silné stránky a skúste sa zaujímať o to, čo sa v škole deje. Venujte sa mu, spestrite mu september a október nejakou zábavou, aby nemalo pocit, že jeho život naplnila len škola. Väčšina detí sa nakoniec sama chytí a všetko zvládne. Spravidla už v jeseni si deti nové prostredie školy začnú užívať. Prvý polrok je vždy najťažší a veľa detí, potom, čo sa poobzerá, prijme štúdium ako zaujímavú výzvu. Menšie vytriezvenie nastáva v druhom polroku, kedy sa pre dieťa škola stane rutinou a výučba ho môže začať nudiť. To je ale prirodzené.  Čo robiť, ak je dieťa nezrelé? Môže sa vám stať, že dieťa bude reagovať plačlivo a hystericky dlhšiu dobu než jeho spolužiaci a nebude do školy chodiť ani v druhom polroku. Pokiaľ nemá jeho nechuť nejakú vami zistenú príčinu, skúste to prebrať s pani učiteľkou a prípadne navštívte pedagogicko-psychologickú poradňu. Stále sa totiž dá požiadať o odklad a vrátiť dieťa ešte na rok do škôlky.  Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.  

Ponuka pre žiakov prvého stupňa
19. 4. 2021
Základná škola

Ponuka Školy Populo sa orientuje aj na deti na prvom stupni. Výučba menších detí je však veľmi špecifická a často potrebuje odlišný prístup. Škola Populo preto ponúka upravenú formu výučby presne podľa potrieb detí v prvých, druhých aj vyšších ročníkoch s lektorom na mieru, ktorý k vášmu dieťaťu zaujme celkom individuálny prístup.  Menšie deti doučíme čítať, písať a počítať, pokiaľ s tým majú problémy. Starším žiakom prvého stupňa ponúkame doučovanie základných predmetov - matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka a tiež prvouky a vlastivedy.  Prvý stupeň základnej školy V ponuke Školy Populo sú všetky predmety, ktoré sú povinné pre deti na prvom stupni základnej školy, a to:  slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka a vlastiveda. V rámci doučovania ponúkame: kontrolu domácích úloh, kontrolu prípravy na hodinu, zadávanie úloh na budúcu hodinu. Slovenský jazyk Nácvik čítania a písania, písanie diktátov, určovanie slovných členov - skloňovanie a časovanie, určovanie vetných členov a vetné rozbory, písanie veľkých písmen pri podstatných menách, vybrané slová a písanie i/y, precvičovanie slohu a písanie slohových prác. Matematika Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, zlomky, desatinné čísla, geometria (rysovanie, meranie dĺžky, počítanie obsahu), práca s grafmi, tabuľkami a diagramami. Anglický jazyk Základná slovná zásoba (farby, rodina, škola, zvieratá, sviatky), číslovky, hovorenie v celých vetách a používanie fráz (predstavenie, pozdravy, popisné, ukazovacie a opytovanie vety), najčastejšie témy (čo mám v aktovke, ročné obdobia, hračky, dni v týždni, jedlo, hodiny), základná gramatika (abeceda, modálne slovesá (to be, to have, to can), ukazovacie (there is, there are), členy (a, an, the), předložky). Prvouka a vlastiveda Súčasťou osnov prvého stupňa je aj predmet prvouka (1. - 3. ročník) a následne vlastiveda (4. - 5. ročník). Dieťa sa v nich zoznamuje so základmi spoločenských, ale aj prírodných vied, ktorých látka sa neskôr rozvedie do predmetov ako je dejepis, zemepis alebo prírodopis.  Doučovanie so Školou Populo Pokiaľ si vaše deti nevedia rady s niektorými predmetmi alebo potrebujú pochopiť obtiažnu látku, neváhajte sa obrátiť na Školu Populo. Vyplňte kontaktný formulár, pošlite nám e-mail alebo zavolajte. Kontakt Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.  

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.