O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Základná škola Ponuka pre žiakov prvého stupňa

Ponuka pre žiakov prvého stupňa

Ponuka pre žiakov prvého stupňa
19. 4. 2021
Základná škola

Ponuka Školy Populo sa orientuje aj na deti na prvom stupni. Výučba menších detí je však veľmi špecifická a často potrebuje odlišný prístup. Populo preto ponúka upravenú formu výučby presne podľa potrieb detí v prvých, druhých aj vyšších ročníkoch, v rámci lektora na mieru, ktorý k vášmu dieťaťu zaujme celkom individuálny prístup. 

Menšie deti doučíme čítať, písať a počítať, pokiaľ s tým majú problémy. Starším žiakom prvého stupňa ponúkame doučovanie základných predmetov - matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka a tiež prvouky a vlastivedy. 

Prvý stupeň základnej školy

V ponuke Školy Populo sú všetky predmety, ktoré sú povinné pre deti na prvom stupni základnej školy, a to: 

slovenský jazyk,

matematika,

anglický jazyk,

prvouka a vlastiveda.

V rámci doučovania ponúkame:

kontrolu domácích úloh,

kontrolu prípravy na hodinu,

zadávanie úloh na budúcu hodinu.

Slovenský jazyk

Nácvik čítania a písania,

písanie diktátov,

určovanie slovných členov - skloňovanie a časovanie,

určovanie vetných členov a vetné rozbory,

písanie veľkých písmen pri podstatných menách,

vybrané slová a písanie i/y,

precvičovanie slohu a písanie slohových prác.

Matematika

Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie,

zlomky,

desatinné čísla,

geometria (rysovanie, meranie dĺžky, počítanie obsahu),

práca s grafmi, tabuľkami a diagramami.

Anglický jazyk

Základná slovná zásoba (farby, rodina, škola, zvieratá, sviatky),

číslovky,

hovorenie v celých vetách a používanie fráz (predstavenie, pozdravy, popisné, ukazovacie a opytovanie vety),

najčastejšie témy (čo mám v aktovke, ročné obdobia, hračky, dni v týždni, jedlo, hodiny),

základná gramatika (abeceda, modálne slovesá (to be, to have, to can), ukazovacie (there is, there are), členy (a, an, the), předložky).

Výučba detí predškolského veku hravou formou - výučba metódou TSR

Total Body Response) - celkovej fyzickej odpovede.

Prvouka a vlastiveda

Súčasťou osnov prvého stupňa je aj predmet prvouka (1. - 3. ročník) a následne vlastiveda (4. - 5. ročník). Dieťa sa v nich zoznamuje so základmi spoločenských, ale aj prírodných vied, ktorých látka sa neskôr rozvedie do predmetov ako je dejepis, zemepis alebo prírodopis. 

Pokiaľ si vaše deti nevedia rady s niektorými predmetmi alebo potrebujú pochopiť obtiažnu látku, neváhajte sa obrátiť na Školu Populo. 

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku a v Anglicku.
Sledujte nás na Instagrame!
© 2023 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.