Začnite svoj kurz do 2 dní ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Ostatné

Ostatné blog

Čo je wellbeing a ako súvisí so vzdelávaním?
7. 3. 2024
Ostatné

Každý z Vás už asi niekedy počul slovo “wellbeing“. Čo to ale naozaj znamená, čoho všetkého sa wellbeing týka a hlavne, ako súvisí so vzdelávaním nových generácií? To všetko si priblížime v nasledujúcich riadkoch.  Čo je to wellbeing? Wellbeing znamená v doslovnom preklade “blahobyt“ a jedná sa o celkový stav fyzického, duševného, emocionálneho a spirituálneho zdravia a pohody človeka. Ide o komplexný koncept, zahrnujúci aspekty ľudského života a zdravia, v tzv. bio-psycho-socio-spirituálnej rovine. Termín wellbeing pomáha definovať kvalitu života, a to nielen z pohľadu absencie choroby. Ako sa píše wellbeing? Wellbeing je anglické slovíčko, ktoré označuje pohodu. Môžeme ho písať dohromady alebo zvlášť. V Kanade a USA sa používa skôr well-being, v Európe sa ale viac uchytil jednoslovný wellbeing. Hlavné oblasti wellbeingu Fyzické zdravie Fyzická oblasť je ovplyvnená fyzickou aktivitou, zdravým stravovaním, spánkovým režimom a zdravým životným štýlom. Zahŕňa aspekty starostlivosti o telo, dobrej fyzickej kondície a prepojenie so psychosomatikou.  Emocionálna pohoda Duševná oblasť sa zameriava na kladné vnímanie seba aj druhých, schopnosti dôvery, rozpoznávanie emócií a odolnosti zvládať nepriaznivé emočné situácie. Zahŕňa duševné zdravie, rovnako ako motiváciu, presvedčenie, predsudky, stresory a osobné limity. Sociálne vzťahy Sociálna oblasť súvisí so schopnosťou empatie, pocitom spolunáležitosti, medziľudskými vzťahmi a komunikačnými zručnosťami. Zameriava sa na vzťah k sebe samému, rovnako ako na vzťahy s príbuznými, priateľmi a ďalšími osobami vo Vašom živote. Medzi sociálne vzťahy zaraďujeme aj životný štýl, spoločenské hodnoty, sociálne úlohy, tradície a postoje. Duchovný rozmer Duchovná oblasť sa zaoberá naplnením zmyslu našej existencie, hodnotami a etickými princípmi. Jedná sa o hľadanie zmyslu života a hlbšieho spojenia s prírodou a s celkom. Kognitívne funkcie Intelektuálny wellbeing sa odráža v spôsobe spracovávania informácií, v motivácii pre dosiahnutie cieľov, osobného rozvoja a v pocite spokojnosti vďaka znalostiam a zručnostiam. Jedná sa taktiež o schopnosti kritického myslenia, riešenia problémov a kreativity. Ďalšie sféry wellbeingu Medzi ďalšie oblasti wellbeingu patrí okolité prostredie, ekonomická situácia a taktiež veľmi dôležitý digitálny wellbeing, o ktorom sa dozviete nižšie. Wellbeing v Škole Populo V Škole Populo sa už samého počiatku zaoberáme aplikáciou wellbeingu do našej výuky. Či už sa jedná o emocionálnu pohodu žiaka, o sociálny vzťah lektora a dieťaťa alebo o bezpečné a príjemné prostredie pre výuku. Spokojnosť našich študentov je pre nás pri realizácii mimoškolského vzdelávania prioritou. Záleží nám taktiež na tom, aby sa u nás cítili dobre naši lektori, pretože na nich naša škola stojí. Pokiaľ sú spokojní, odráža sa to na ich prístupe k študentom. Dôležité taktiež je, aby ich práca bavila a napĺňala. Našim cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré motivuje k učeniu a zároveň poskytuje podporu žiakom, študentom aj rodičom pri výzvach a stresových situáciách, ktoré ich môžu stretnúť (napr. príprava na písomky, prijímacie skúšky alebo maturitu). V Škole Populo považujeme celkovú pohodu všetkých našich klientov za kľúč k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov. V Škole Populo dbáme taktiež na to, aby sa cítili dobre aj naši zamestnanci, a preto sa snažíme wellbeing zakomponovať do nášho prístupu k nim. Chceme, aby do práce chodili radi a hlavne, aby ich bavila ich práca. Doučovanie v Škole Populo Široká ponuka predmetov, kvalitní lektori, individuálny prístup, priateľská atmosféra, prezenčne na našej pobočke v Bratislave alebo online, z pohodlia domova. Mám záujem Wellbeing v školstve V minulosti sa dlhodobo zaujímali školské systémy iba o získanie znalostí a vedomostí a celková pohoda detí bola na druhej koľaji. V posledných rokoch sa často hovorí o snahe zamerať sa mimo čisté vzdelanie aj na vhodné a priaznivé podmienky pre dieťa, rôznorodý prístup k učeniu a zlepšenie prospechu. To všetko vedie k postupnému zavedeniu wellbeingu do škôl. Wellbeing v školách zahŕňa optimálne vzdelávanie žiakov a študentov, výkon učiteľov a spoluprácu s rodičmi. Keď si spomeniete na svoje školské roky, pravdepodobne by ste ich neprirovnali k osobnej pohode. To sa snáď v priebehu nasledujúcich rokov zmení. Prečo je wellbeing v školách dôležitý? Wellbeing v školách znamená hlavne rešpektovanie žiaka, ako jednotlivca a podporu jeho bio-psycho-socio-spirituálneho rozvoja. Je dôležité nezameriavať sa iba na akademickú stránku vzdelávacieho procesu a nepracovať so žiakmi iba formou vyplňovania testov a dodržiavania pravidiel, ako tomu bolo doteraz. Vzdelávanie patrí k najdôležitejším aspektom vo vývoji dieťaťa, preto je kľúčové, aby sa v školských zariadeniach k deťom pristupovalo v pozitívnom duchu, ktorý povedie k celkovej pohode dieťaťa. Pokiaľ má dieťa nejaký problém, je dôležité, aby vo svojom okolí malo niekoho, na koho sa môže obrátiť. Iba vedomie toho, že na problém nie je samo, zlepšuje jeho vnútornú pohodu a rozpoloženie. Pedagógovia by mali byť pre žiakov vzorom a taktiež by ich mali motivovať. Wellbeing sa však netýka iba žiakov, ale všetkých aktérov v školskom systéme – učiteľov, vedenia školy, ale aj rodičov žiaka. Pokiaľ sú učitelia v stave celkovej osobnej pohody, umožňuje im to venovať sa naplno vzdelávaniu nových generácií a vzbudiť v nich záujem o dané učivo. Digitálny wellbeing Do oblastí wellbeingu pribudol taktiež digitálny wellbeing, ktorý rieši, ako čas strávený v digitálnom priestore ovplyvňuje naše zdravie a pohodu. Termín skúma dopad technológií a digitálnych služieb na bio-psycho-socio-spirituálne zdravie ľudí. Digitálny wellbeing je možné rozdeliť do dvoch kategórií. Prvý je individuálny pohľad, ktorý rieši, ako dokážu pozitívne či negatívne technológie a digitálne aktivity ovplyvniť jedinca, a ako je možné ich využiť pre zlepšenie celkovej pohody. Druhý pohľad je spoločenský, ktorý sa zameriava na poskytovateľov digitálnych systémov a služieb, ktorí ovplyvňujú digitálny obsah a môžu tak správnou edukáciou jednotlivcov prispieť k zlepšeniu wellbeingu. V podstate ide o to, či je pre nás čas strávený pozeraním do mobilu a počítača prínosný a prispieva tým k našej celkovej pohode alebo je to naopak. Zdroje:  WikipediaPodporainkluze.czRVP.czNovinky.czJiscPetra KubálkováUčíme společně Autor: Kateřina Hrbková Social specialist a copywriter Kateřina vystudovala Rekreologii na Univerzitě Palackého, díky které mimo jiné získala široký přehled v marketingu a managementu. Je kreativní duší Školy Populo. Připravuje obsah na naše sociální sítě tak, aby byli klienti o všem informováni. Zároveň píše články pro blog plné zajímavostí ze světa školství nebo cizích jazyků.

Prečo sa učiť online? Výhody a nevýhody modernej formy doučovania.
28. 3. 2020
Ostatné

V súčasnej modernej spoločnosti sa neustále rozširujú možnosti, ako sa vzdelávať a ako nájsť ten najefektívnejší spôsob vzdelávania. Online forma doučovania je bezpochyby jedným z nich. Čo nás od tejto výučby odrádza? A aké sú naopak jej výhody? To všetko sa dozviete v našom článku. Oprávnené obavy? Online doučovanie môže mať viac podôb. My sa však zameriame na tú najznámejšiu a najobľúbenejšiu formu - videohovory. Niektorí ich pre bežnú komunikáciu používajú každý deň, či už sa jedná o aplikácie Skype, Meet, Messenger, WhatsApp a mnohé ďalšie. Využitia týchto aplikácií v rámci vzdelávania sa však stále mnohí z nás paradoxne obávajú. A dôvody? Stačí spomenúť tri najzásadnejšie. Nízka efektivita výučby. Prečo sa učiť online, keď je oveľa lepšie počúvať svojho učiteľa priamo v triede alebo mať individuálne lekciu, kedy sa lektor v učebni venuje v daný čas len svojmu študentovi? Strach z neznalosti. Priznajme si, že nie každý využíva sociálne siete a nie každý je technicky zdatný. Technické problémy. Ide o súbor drobných komplikácií, ku ktorým môže pri online výučbe dochádzať, napríklad nekvalitný obraz alebo zlý signál pre pripojenie. Hoci sa všetky spomínané dôvody zdajú byť opodstatnené, skúsme sa nad nimi na okamih zamyslieť a zvážiť, či v dnešnej dobe nejde len o obavy vychádzajúce práve z neznalosti. Keď nevieme, ako online doučovanie funguje v praxi, nemôžeme poznať ani jeho výhody, a rovnako tak nevieme, ako z technického hľadiska doučovanie realizovať. Online doučovanie Chcete vyskúšať doučovanie online? Naša výučba prebieha individuálne a pod vedením skúsených lektorov, ktorí vám pripravia lekcie na mieru. Objednať si doučovanie Je to jednoduché, dostupné a efektívne. Síce má prezenčná výučba svoje nesporné výhody, ale jej online forma ich má tiež. Doučovanie môžete realizovať prakticky všade tam, kde je vhodné pripojenie. Výučba nie je ohrozená ani v okamihoch, kedy je z rôznych dôvodov znemožnená tá prezenčná. Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko, súčasná ekonomická a spoločenská situácia spôsobená šírením koronavíru je dostatočným dôkazom. V tomto smere predstavuje online výučba alternatívu, ktorá dokáže efektívne udržať proces vzdelávania, a zároveň s tým dodržiavať preventívne opatrenia. Ako už bolo spomenuté v úvode článku, existuje rad aplikácií, ktoré je možné využiť. Sú buď voľne prístupné, alebo je možné bezplatne stiahnuť aspoň ich základné užívateľské verzie priamo do počítača. V súčasnej dobe je u väčšiny aplikácií zabezpečené veľmi kvalitné rozlíšenie obrazu a nastavenie zvuku. Jediné, čo k výučbe potrebujeme, je buď stolný počítač, notebook alebo tablet, webkamera a mikrofón. Aplikácie často navyše ešte umožňujú napríklad zdieľanie obrazovky, preposielanie materiálov a komunikáciu cez chat. K tomu tiež možné veľmi ľahko prenášať písaciu plochu pomocou pripojenia externej kamery. Tým sa opäť zvyšuje efektivita online výučby a takmer mizne rozdiel medzi tým, či je učiteľ v reálny čas so študentom v triede, alebo či sú obaja online. Všetko má svoje "muchy", ALE ... Napriek vysokej funkčnosti aplikácií a dostupnosti moderných počítačových doplnkov musíme aj tu počítať s možnosťou, že sa vyskytnú problémy. Napríklad vplyvom poveternostných podmienok alebo kvality internetového pripojenia môže dôjsť ku chvíľkovému výpadku spojenia. Na druhú stranu ani prezenčná výučba sa nezaobíde bez prerušenia či problémov. Nebojme sa preto hľadať a využívať nové spôsoby vzdelávania. Vyhýbať sa im len na základe neznalosti a planých obáv by totiž bola veľká chyba. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.    

Vianoce prichádzajú, učenie chýba ...
17. 12. 2019
Ostatné

"Vianoce sú sviatky pokoja, neskúšajte našu triedu. Keby ste nám päťku dali, ryby by Vám nechutili." To sú typické slová a želania, ktoré si mnoho ľudí vybaví v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami. Žiaci sa nechcú učiť a najradšej by podnikali všelijaké výlety, zúčastňovali sa podujatí, na školu pritom radšej ani nemyslieť. Lenže nie vždy je možné tieto želania vyplniť. Alebo sa snáď mýlime? A keď už sme pri tom, čo by ste odpovedali na otázku: "Ide dokopy učenie a Vianoce? A môže sa žiak učiť tak, aby o tom nevedel? " Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v článku. Dospelí, deti, študenti, každý si Vianoce predstavuje inak... Pokoj, pohoda a čas strávený s rodinou, tak si Vianoce predstavuje väčšina dospelých. Naopak Ježiško, stromček a mnohokrát nepríliš obľúbený kapor predstavuje Vianoce z pohľadu detí. Skriptá, učenie a pramálo voľného času a odpočinku, to by zase mohla povedať väčšina študentov. Doučovanie ako vianočný darček Investícia do vzdelania je ten najlepší darček. Venujte doučovanie ako vianočný darček pre svoje deti a začnite sa doučovať so Školou Populo. Mám záujem Ako sa učiť cez Vianoce Svoje o tom vie aj Eva, ktorá sa každé Vianoce usilovne vzdeláva, aby januárové skúšky zvládla na prvýkrát. Napriek tomu, že jej učenie zaberá väčšinu voľného času, nájde si chvíľu aj na rodinu. A aby jej to učenie išlo pekne od ruky, využíva rad učebných techník. A práve o ne sa s Vami dnes podelíme. A myslite na to, že sa môžeme učiť lepšie a rýchlejšie. Prečítaj a opakuj - asi najrozšírenejšia a najznámejšia metóda. Spočíva v tom, že si časť textu prečítate, a potom sa ju pokúsite čo najpresnejšie zopakovať. Prečítaj a napíš - ďalším zo spôsobov, ako si informácie zapamätať, je ich prečítanie, zapamätanie a zapísanie. V niektorých prípadoch sa úspech dostaví okamžite, inokedy musíte učivo prepísať aj niekoľkokrát. Prepíš - niekomu tiež vyhovuje prepisovanie učiva, lenže kto na to má čas? Prepísať jednu stránku možno, prepísať ich desať - tak na to sa už väčšina študentov netvári veľmi prívetivo, a prepísať celé skriptá - tak na toto sa študenti netvária už vôbec. A my sa im ani nečudujeme, však komu by sa chcelo prepisovať učebnicu v desiatkach až stovkách strán? Vlastná učebnica - asi tou najlepšou kombináciou vyššie zmienených metód je vlastná učebnica. Že ste to ešte neskúšali? Chyba! Vezmite si rýchlo papier a ceruzku a ideme na to. Vlastná učebnica stojí za to! Už len názov "vlastná učebnica" neznie príliš vábne, avšak táto metóda učenia naozaj môže v učení pomôcť, a to nielen študentom stredných či vysokých škôl. Kombinuje zároveň text, obrázky a farby, ale hlavne samotné jej tvorenia napomáha mozgu si nové informácie zapamätať. Postup je vlastne úplne jednoduchý a vytvorenie takej učebnej pomôcky rozhodne nezaberie viac času ako neustále opakovanie učiva. Ak sa teda chcete efektívne učiť, pustite sa do jej tvorenia. Budete potrebovať papiere, prepisovačky, ceruzky, a keď nejaké nájdete, tak i pastelky alebo fixky. Medzi študentmi sú tiež obľúbené zvýrazňovače, aj tie preukážu obrovskú službu. Ďalej sú nevyhnutné materiály, z ktorých chcete čerpať, knihy, učebnice, skriptá, vlastné poznámky alebo prezentácie, ktoré učitelia zverejňujú. Všetky si ich rozložte okolo seba a začnite prvou témou. Napíšte názov a kľúčové body, ktoré si potrebujete zapamätať. Môžete použiť aj obrázky, ktoré na papier nalepíte. Nepíšte súvislý text cez celé riadky, pokúste sa o odrážky a podobne, ako je tomu na počítači, pekne okolo obrázkov. Vo chvíli, keď obrázky aj text našli svoje miesta, prichádzajú na rad farby - zvýrazňujte a podtrhávajte. Pokiaľ si máte zapamätať nejaký graf, zvýraznite si každé jeho políčko inou farbou. A myslite na súvislosti. Čím väčšia "blbosť" a "podivnosť", tým lepšie si ju ľudský mozog zapamätá. Pri učení využívajte fantáziu Fantázii sa určite nebojte a aj napriek tomu, že neviete veľmi kresliť, kreslite. V prípade, že škriabete ako mačka, rovnako píšte. Niektorí dokonca tvrdia, že pomáha aj spev, takže si pokojne spievajte. Nech už bude vaša zvolená metóda akákoľvek, bude len vaša, a určite bude dobrým základným kameňom pre úspech. Nad vlastnou učebnicou, plnou informácií, sa ale zbytočne nezdržujte, zaraďte do nej práve to podstatné. Vlnovky a všelijaké ozdôbky, tie si nechajte na inokedy. Tu je najdôležitejší obsah. Z vlastnej knihy sa vám bude oveľa lepšie učiť a ľahšie si zapamätáte informácie. Pri jej písaní prepojíte čítanie, opakovanie nahlas, písanie i zvýrazňovanie. Zapojíte teda najmenej tri zmysly - zrak, hmat a sluch. V prípade opakovania sú to len zrak a sluch, v prípade prepisovania len zrak a hmat. A ak si knihu len čítate, a ešte potichu, zapojíte len zrak. A to je dosť málo, nemyslíte? Vlastné vytvorené materiály využívajú aj žiaci, ktorí sú vzdelávaní niektorými z alternatívnych metód vzdelávania alebo sú vzdelávaní doma. Vytvárajú si vlastné portfólio a k svojim zošitom alebo učebniciam majú naozaj blízky vzťah. Napríklad žiaci Waldorfskej pedagogiky sa učia čítať z čítanky, ktorú im vytvoria rodičia, preto si ju vážia. Rovnako tak si aj vy môžete vážiť svoje dielo, pretože mu venujete čas. A má to jednu veľkú výhodu, bude vás to baviť. Knihy, videá, skriptá Ďalšími podpornými prostriedkami pri učení sú pre Evu videá, ktorých na internete nájde nepreberné množstvo. Eve tiež pomáha prečítať si rovnakú látku, ale v inej verzii. Každý učiteľ učí inak, píše inak, vysvetľuje inak. Siahnuť môžete po skriptách alebo učebniciach z rôznych škôl, ktoré taktiež nájdete na internete, stačí hľadať. K tomu, aby sme pochopili daný problém, niekedy stačí zmeniť štýl, akým sa na problém pozeráme. Učím sa bez toho, aby som o tom vedel... Naproti Eve je tu ale ešte Adam, ktorý navštevuje základnú školu a najradšej zo všetkého odhodí aktovku do kúta a sadne si k počítaču. Nejaká škola ho vôbec nezaujíma. A keď sa má učiť, je to väčšinou katastrofa. Napriek tomu aj na takých žiakov možno vyzrieť bez toho, aby sme si to uvědomovali, alebo skôr bez toho, aby si to žiaci uvedomovali. Vianoce sú ideálnym prostriedkom, ako začať deti učiť písať a počítať, vzdelávať ich v tradíciách a pripomenúť tak sami sebe, prečo vôbec Vianoce slávime. Asi väčšina z nás zdobí na Vianoce stromček, a aj keď sa nájdu takí, ktorí zdobia napríklad fikus, nechajme deti, nech si ho nazdobia samé. Už len to, že im poviete: "Dopredu zaves tri modré gule a daj tam päť hviezdičiek," ich donúti počítať. Zapojte deti do výroby ozdôb z papiera, nie je to také ťažké a návodov nájdete veľa. A napríklad aj z obyčajného maškrtenia sladkostí môžete urobiť matematickú operáciu. Čo tak dať deťom za úlohu dať si na tanierik toľko kusov tých, toľko oných a toľko tamtých cukroviniek. Alebo priniesť určitý počet lyžičiek ku káve alebo čaju. Využite všetko, čo dieťa rado robí, a skúste do toho zapojiť matematiku. Češtinu môžete využiť napríklad pri písaní listu Ježiškovi, ktorý vyložene neznáša pravopisné chyby. A vianočné rozprávky? Aj tie sa dajú využiť, predovšetkým na pamäť a pozornosť. Pozrite sa na ne spoločne a nechajte dieťa prerozprávať, o čom rozprávka bola, kto bol záporná a kto kladná postava alebo ako sa hlavná postava volala. A nezabudnite sa ho opýtať na vlastný názor. Keď už nastane ten očakávaný deň D a dieťa sa nedočkavo vrhne ku stromčeku, môžete ho nechať rozdávať darčeky podľa mena, precvičí si tým čítanie. Zabrať môže dostať aj jeho trpezlivosť, pretože svoje darčeky rozbalí až na úplný koniec. Ide dohromady učenie a Vianoce? Teraz sa teda pokúsme odpovedať na onú ​​základnú otázku: "Ide učenie a Vianoce dohromady"? Z predošlých riadkov vyplýva, že ide. Len sa na ono učenie musí ísť rafinovane. Skúste sa uvoľniť a nemyslieť na to, koľko strán textu alebo skrípt na naučenie vám ešte zostáva. Namiesto vety: "Mám ešte deväťdesiat dva strán ...," použite vetu: "Mám už len deväťdesiat dva strán." Uvidíte, že zmena jedného slova dokáže zázraky. No ... zázraky asi nie, ale odlišnému pohľadu na vec určite prospeje. Záverom Vám chceme zaželať pokojné sviatky bez nehôd a s úsmevom na tvári. Nezabúdajte ale na učenie, a ak sa Vaše dieťa chystá na strednú školu alebo viacročné gymnázium, nepodceňujte prípravu. Než sa nazdáte, je tu január a prijímačky sa blížia. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.  

Alternatívne spôsoby vzdelávania - domáce vzdelávanie
18. 11. 2019
Ostatné

V predošlých článkoch sme sa venovali obvyklým aj menej obvyklým podmienkam vzdelávania, teda tomu, ako môžu učitelia vyučovať alebo naopak ako môžu byť žiaci vyučovaní. Ale čo keď je to inak? Čo ak je dieťa natoľko zvedavé, že ho školský systém vzdelávania jednoducho brzdí? A môže mať žiak súčasne rodičov a učiteľov? Aké výhody a nevýhody môže mať domáce vzdelávanie? Na tieto otázky sa Vám v tomto článku pokúsime odpovedať. Vznik Najprv by sme si mali pojem domáce vzdelávanie ľahko priblížiť. Tento spôsob vzdelávania žiakov, prípadne študentov, patrí medzi takzvané alternatívne spôsoby vzdelávania. Vzniklo v 60. rokoch minulého storočia v USA. A okrem Nemecka je dnes legálne vo všetkých krajinách Európskej únie. Podmienky domáceho vzdelávania: Tento druh vzdelávania môžeme nájsť na vybraných základných školách. Domáce vzdelávanie sa tiež nezaobíde bez podmienok. Prvou z nich je, že sú žiaci vzdelávaní v súlade s Rámcovým vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom školy. V praxi to znamená, že žiak sa učí úplne rovnaké učivo ako jeho spolužiaci v škole. Len s tým rozdielom, že domáce vzdelávanie je rýchlejšie a efektívnejšie pre samotného žiaka - nezdržuje sa pri učive, ktorému rozumie, a učí sa svojím vlastným tempom. Ďalšia z podmienok je povinné preskúšanie, a to najmenej dvakrát za školský rok. Formu preskúšania stanovuje škola a výsledok je často žiakom vydávaný v slovnej forme. Podobu hodnotenia však navrhujú rodičia, preto sa môže u žiakov líšiť. Tretia a rozhodne nie posledná podmienka je vzdelanie rodičov. Najčastejšie vyučuje žiaka matka, preto je dôležité jej najvyššie dosiahnuté vzdelanie. V prípade, že dieťa navštevuje prvý stupeň základnej školy, musí mať vzdelávajúci rodič minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. V prípade druhého stupňa je to už vzdelanie vysokoškolské. Zaujíma vás individuálne doučovanie? Doplňte domáce vzdelávanie o doučovanie v Škole Populo, ktoré prebieha vždy formou 1 lektor na 1 študenta. Doučujeme všetky predmety ZŠ a SŠ. Mám záujem o doučovanie Posúdenie žiadosti: Žiadosť rodičov o domáce vzdelávanie dieťaťa posudzuje riaditeľ školy. K tejto žiadosti musia rodičia doložiť vyjadrenie psychologicko-pedagogickej poradne a najvyššie dosiahnuté vzdelanie učiaceho rodičia. Ak rodičia podmienky školy a celého individuálneho vzdelávania neplnia, môže škola dohodu o domácom vzdelávaní vypovedať a žiak je zaradený do bežného režimu školy. V prípade domáceho vzdelávania sú žiakom často zapožičané učebnice, odporúčané pracovné zošity a pod. Žiaci sa často môžu tiež zúčastniť akcií školy, výletov alebo iných aktivít organizovaných školou. Výhody domáceho vzdelávania: Každý rodič pozerá na domáce vzdelávanie inak. Poďme si teraz spoločne predstaviť hlavné výhody, ktoré tento spôsob vzdelávania pre žiaka má. Po prvé je to prirodzená forma učenia. Žiak nemusí celý deň sedieť v školskej lavici alebo pri písacom stole. Môže rodičom pomáhať pri bežných domácich činnostiach, napríklad tým, že spočíta vyprané tričká alebo spáruje ponožky. Môže pomáhať pri nákupe, počítaním rožkov alebo celkovej ceny nákupu. A nie je to len matematika. V prípade, že žiak býva v rodinnom dome, môže sa učiť na záhrade, spoznávať stromy, pozorovať, ako sa v priebehu roka menia. Toto všetko ukazuje žiakovi, prečo sa všetkým týmto zručnostiam a znalostiam učí a načo ich potrebuje. Je to jeden zo spôsobov motivácie, na ktorý sa často v bežnom vyučovacom režime zabúda. Ďalšiu výhodu poskytuje vlastná individualita žiaka. Každý žiak sa učí inak rýchlo a každému ide lepšie či horšie niečo iné, preto je dôležité pozerať na každého individuálne. Žiaci sa zbytočne nezdržujú triedou a učia sa svojím vlastným tempom. V prípade, že ich niečo viac zaujíma, majú priestor si vedomosti doplniť. Naopak, v prípade, že žiak učivo nepochopil, môže sa mu rodič viac venovať a bez ohľadu na zvyšok triedy poskytnúť dieťaťu potrebný čas na pochopenie. A pre koho je táto alternatíva vzdelávania vhodná? Najčastejšie sú takto vzdelávaní žiaci s hendikepom, ale dôvodov môže byť oveľa viac. Túto formu výučby volia tiež rodičia, ktorí trávia so svojimi deťmi dlhšiu dobu v zahraničí, sú veriaci alebo žijú v súlade s prírodou. Táto alternatíva je tiež vhodná pre žiakov, ktorí sú zvedavejší a ich rodičia im chcú poskytnúť väčší priestor pre učenie. Aj upevňovanie rodinných väzieb môže byť dôvodom k domácemu vzdelávaniu, rovnako tak ako odovzdávanie hodnôt rodiny. Ako začať? Domáce vzdelávanie je o protikladoch. Individuálny prístup verzus socializácia dieťaťa. V praxi vyzerá domáce vyučovanie odlišne ako na papieri a tiež inak, než si väčšina ľudí predstavuje. Prax z domáceho vyučovania môže byť podnetom pre tých, ktorí nad touto alternatívou váhajú. A ako na to, keď chcete svoje dieťa učiť po svojom? Cesta je v prípade prvého stupňa celkom jednoduchá. Najskôr sa pozrite na zoznam škôl, ktoré podporujú domáce vzdelávanie, a nájdite tú, ktorá je Vám najbližšie. Kontaktujte učiteľov vo vybranej škole a dohodnite sa na postupe. Radi Vám poradia, ako konkrétne u danej školy postupovať. V prípade, že chcete, aby Vaše dieťa na túto školu prestúpilo, je nutné vyplniť žiadosť o prestup, ktorú schváli riaditeľ školy. Ďalej musíte zájsť do psychologicko-pedagogickej poradne, ktorá vydá vyjadrenie, nie odporúčanie, k domácemu vzdelávania. V neposlednom rade tiež doložte svoje alebo partnerkine / partnerovo najvyššie dosiahnuté vzdelanie. A po schválení a potrebných úkonoch môže individuálna domáca výučba začať.  Každé dieťa je originál, nenájdeme dve, ktoré by boli úplne rovnaké. Preto k nim musíme pristupovať odlišne. V prípade, že existuje učivo, ktoré rodič príliš neovláda, môže byť riešením individuálne doučovanie v Škole Populo. Skúsení lektori urobia všetko pre to, aby žiak všetko pochopil a odchádzal s pocitom, že jeho práca prináša výsledky. Ak teda individuálne doučovanie hľadáte, neváhajte sa na nás obrátiť. Zdroje: https://www.domacaskola.sk/ Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.  

Ako je dôležité mať lektora
7. 3. 2019
Ostatné

Škola Populo je priateľským, ale zároveň profesionálnym mostom medzi študentom a lektorom. Zodpovedný lektor, oddaný svojej práci, je na prvom mieste. Nadšenec matematiky, slovenského jazyka, fyziky a ďalších predmetov, ktorý priateľskou formou pomáha druhým, je výhrou vo všetkých stránkach. Sú predmety,  z ktorých si robíme ťažkú hlavu. Ale potom sú tie, ktoré nám idú bez väčšej námahy a sme v nich naozaj dobrí. A prečo sa nepodeliť o svoje nadšenie a znalosti predmetov, ktoré Vás bavia? Príďte medzi nás a staňte sa súčasťou tímu Populo! Čaká na vás možnosť práce na dohodu, flexibilný časový plán podľa Vašich možností a chuti učiť druhých, a zodpovedajúce ohodnotenie. A teraz pár viet o lektoroch, ktorí s nami už spolupracujú. Vďaka vám, milí lektori, sú milé deti (nielen malé, i veľké) milo prekvapené. Pretože aj každé trápenie s určitým učivom sa premení na pochopenie danej látky a zlepšenie, ktoré teší všetkých. Študenti si poradia s vylepšením známok napríklad na polročnom vysvedčení, pri maturite alebo v cudzom jazyku. A dospelí študenti znovu pričuchnú k výučbe cudzieho jazyka, ktorá ich bude baviť, či už jazyk potrebujú kvôli práci alebo pre zábavu. Správny prístup k výučbe je kľúčový. Ďakujeme Vám. Za spoločnú spoluprácu. Za vaše pripomienky, vďaka ktorým sa môžeme zlepšovať. Za spokojných študentov, ktorí sa do Školy Populo radi vracajú. Nech Vás sila sprevádza. Za Školu Populo, Anežka

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.