Začnite svoj kurz do 2 dní ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Ostatné Čo je wellbeing a ako súvisí so vzdelávaním?

Čo je wellbeing a ako súvisí so vzdelávaním?

Čo je wellbeing a ako súvisí so vzdelávaním?
7. 3. 2024
Ostatné

Každý z Vás už asi niekedy počul slovo “wellbeing“. Čo to ale naozaj znamená, čoho všetkého sa wellbeing týka a hlavne, ako súvisí so vzdelávaním nových generácií? To všetko si priblížime v nasledujúcich riadkoch. 

Čo je to wellbeing?

Wellbeing znamená v doslovnom preklade “blahobyt“ a jedná sa o celkový stav fyzického, duševného, emocionálneho a spirituálneho zdravia a pohody človeka. Ide o komplexný koncept, zahrnujúci aspekty ľudského života a zdravia, v tzv. bio-psycho-socio-spirituálnej rovine. Termín wellbeing pomáha definovať kvalitu života, a to nielen z pohľadu absencie choroby.

Ako sa píše wellbeing?
Wellbeing je anglické slovíčko, ktoré označuje pohodu. Môžeme ho písať dohromady alebo zvlášť. V Kanade a USA sa používa skôr well-being, v Európe sa ale viac uchytil jednoslovný wellbeing.

Hlavné oblasti wellbeingu

  • Fyzické zdravie

Fyzická oblasť je ovplyvnená fyzickou aktivitou, zdravým stravovaním, spánkovým režimom a zdravým životným štýlom. Zahŕňa aspekty starostlivosti o telo, dobrej fyzickej kondície a prepojenie so psychosomatikou. 

  • Emocionálna pohoda

Duševná oblasť sa zameriava na kladné vnímanie seba aj druhých, schopnosti dôvery, rozpoznávanie emócií a odolnosti zvládať nepriaznivé emočné situácie. Zahŕňa duševné zdravie, rovnako ako motiváciu, presvedčenie, predsudky, stresory a osobné limity.

  • Sociálne vzťahy

Sociálna oblasť súvisí so schopnosťou empatie, pocitom spolunáležitosti, medziľudskými vzťahmi a komunikačnými zručnosťami. Zameriava sa na vzťah k sebe samému, rovnako ako na vzťahy s príbuznými, priateľmi a ďalšími osobami vo Vašom živote. Medzi sociálne vzťahy zaraďujeme aj životný štýl, spoločenské hodnoty, sociálne úlohy, tradície a postoje.

  • Duchovný rozmer

Duchovná oblasť sa zaoberá naplnením zmyslu našej existencie, hodnotami a etickými princípmi. Jedná sa o hľadanie zmyslu života a hlbšieho spojenia s prírodou a s celkom.

  • Kognitívne funkcie

Intelektuálny wellbeing sa odráža v spôsobe spracovávania informácií, v motivácii pre dosiahnutie cieľov, osobného rozvoja a v pocite spokojnosti vďaka znalostiam a zručnostiam. Jedná sa taktiež o schopnosti kritického myslenia, riešenia problémov a kreativity.

Ďalšie sféry wellbeingu
Medzi ďalšie oblasti wellbeingu patrí okolité prostredie, ekonomická situácia a taktiež veľmi dôležitý digitálny wellbeing, o ktorom sa dozviete nižšie.

Wellbeing v Škole Populo

V Škole Populo sa už samého počiatku zaoberáme aplikáciou wellbeingu do našej výuky. Či už sa jedná o emocionálnu pohodu žiaka, o sociálny vzťah lektora a dieťaťa alebo o bezpečné a príjemné prostredie pre výuku. Spokojnosť našich študentov je pre nás pri realizácii mimoškolského vzdelávania prioritou.

Záleží nám taktiež na tom, aby sa u nás cítili dobre naši lektori, pretože na nich naša škola stojí. Pokiaľ sú spokojní, odráža sa to na ich prístupe k študentom. Dôležité taktiež je, aby ich práca bavila a napĺňala.

Našim cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré motivuje k učeniu a zároveň poskytuje podporu žiakom, študentom aj rodičom pri výzvach a stresových situáciách, ktoré ich môžu stretnúť (napr. príprava na písomky, prijímacie skúšky alebo maturitu). V Škole Populo považujeme celkovú pohodu všetkých našich klientov za kľúč k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov.

V Škole Populo dbáme taktiež na to, aby sa cítili dobre aj naši zamestnanci, a preto sa snažíme wellbeing zakomponovať do nášho prístupu k nim. Chceme, aby do práce chodili radi a hlavne, aby ich bavila ich práca.

Doučovanie v Škole Populo
Široká ponuka predmetov, kvalitní lektori, individuálny prístup, priateľská atmosféra, prezenčne na našej pobočke v Bratislave alebo online, z pohodlia domova.

Wellbeing v školstve

V minulosti sa dlhodobo zaujímali školské systémy iba o získanie znalostí vedomostícelková pohoda detí bola na druhej koľaji. V posledných rokoch sa často hovorí o snahe zamerať sa mimo čisté vzdelanie aj na vhodnépriaznivé podmienky pre dieťa, rôznorodý prístup k učeniuzlepšenie prospechu. To všetko vedie k postupnému zavedeniu wellbeingu do škôl.

Wellbeing v školách zahŕňa optimálne vzdelávanie žiakov a študentov, výkon učiteľov a spoluprácu s rodičmi. Keď si spomeniete na svoje školské roky, pravdepodobne by ste ich neprirovnali k osobnej pohode. To sa snáď v priebehu nasledujúcich rokov zmení.

Prečo je wellbeing v školách dôležitý?

Wellbeing v školách znamená hlavne rešpektovanie žiaka, ako jednotlivca a podporu jeho bio-psycho-socio-spirituálneho rozvoja. Je dôležité nezameriavať sa iba na akademickú stránku vzdelávacieho procesu a nepracovať so žiakmi iba formou vyplňovania testov a dodržiavania pravidiel, ako tomu bolo doteraz.

Vzdelávanie patrí k najdôležitejším aspektom vo vývoji dieťaťa, preto je kľúčové, aby sa v školských zariadeniach k deťom pristupovalo v pozitívnom duchu, ktorý povedie k celkovej pohode dieťaťa. Pokiaľ má dieťa nejaký problém, je dôležité, aby vo svojom okolí malo niekoho, na koho sa môže obrátiť. Iba vedomie toho, že na problém nie je samo, zlepšuje jeho vnútornú pohodu a rozpoloženie. Pedagógovia by mali byť pre žiakov vzorom a taktiež by ich mali motivovať.

Wellbeing sa však netýka iba žiakov, ale všetkých aktérov v školskom systéme – učiteľov, vedenia školy, ale aj rodičov žiaka. Pokiaľ sú učitelia v stave celkovej osobnej pohody, umožňuje im to venovať sa naplno vzdelávaniu nových generácií a vzbudiť v nich záujem o dané učivo.

Wellbeing ve Škole Populo

Digitálny wellbeing

Do oblastí wellbeingu pribudol taktiež digitálny wellbeing, ktorý rieši, ako čas strávený v digitálnom priestore ovplyvňuje naše zdravie a pohodu. Termín skúma dopad technológií a digitálnych služieb na bio-psycho-socio-spirituálne zdravie ľudí.

Digitálny wellbeing je možné rozdeliť do dvoch kategórií.

  • Prvý je individuálny pohľad, ktorý rieši, ako dokážu pozitívne či negatívne technológie a digitálne aktivity ovplyvniť jedinca, a ako je možné ich využiť pre zlepšenie celkovej pohody.

  • Druhý pohľad je spoločenský, ktorý sa zameriava na poskytovateľov digitálnych systémov a služieb, ktorí ovplyvňujú digitálny obsah a môžu tak správnou edukáciou jednotlivcov prispieť k zlepšeniu wellbeingu. V podstate ide o to, či je pre nás čas strávený pozeraním do mobilu a počítača prínosný a prispieva tým k našej celkovej pohode alebo je to naopak.

Zdroje: 

Wikipedia
Podporainkluze.cz
RVP.cz
Novinky.cz
Jisc
Petra Kubálková
Učíme společně

Autor:

Kateřina Hrbková
Social specialist a copywriter
Kateřina vystudovala Rekreologii na Univerzitě Palackého, díky které mimo jiné získala široký přehled v marketingu a managementu. Je kreativní duší Školy Populo. Připravuje obsah na naše sociální sítě tak, aby byli klienti o všem informováni. Zároveň píše články pro blog plné zajímavostí ze světa školství nebo cizích jazyků.
Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.