Začnite svoj kurz do 2 dní. ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky blog

Ako zvládnuť neúspech na prijímacích skúškach?
13. 5. 2024
Prijímacie skúšky

Neúspech na prijímacích skúškach môže byť pre mnohých študentov a ich rodiny sklamaním a zdrojom stresu. V Škole Populo sme si vedomí toho, že každý študent prežíva takéto situácie odlišne, a preto chceme ponúknuť podporu a rady tým, ktorí sa s neúspechom aktuálne stretávajú. Podpora a porozumenie V Škole Populo chápeme, že každý študent má svoje individuálne potreby a skúsenosti. Preto ponúkame prostredie, kde študenti môžu zdieľať svoje pocity a obavy s našimi skúsenými lektormi, ktorí im poskytnú potrebnú podporu a porozumenie. V časoch sklamania je dôležité, aby študenti vedeli, že sa majú na koho obrátiť. To im umožňuje lepšie sa vyrovnať s emóciami a nájsť silu a motiváciu na ďalšie úsilie. Empatická podpora a pochopenie bývajú kľúčom k obnove sebadôvery a odhodlania pokračovať vpred. Individuálny prístup v Škole Populo V Škole Populo sa lektor venuje vždy iba jednému študentovi, vďaka tomu je výučba prispôsobená na mieru každému jednotlivcovi. Doučovanie môže prebiehať na pobočke alebo online z pohodlia domova. Chcem individuálne doučovanie Prijatie reality a pozitívny prístup Prvým krokom pre zvládnutie neúspechu je prijať realitu. Veľmi dôležité je tiež udržiavať pozitívny prístup. Neúspech nie je zlyhaním, ale príležitosťou na učenie a rast. Je to ako životná lekcia, ktorú musíme prijať a posunúť sa ďalej s väčšou múdrosťou a silou. Analýza príčin neúspechu Dôležité je zhodnotiť, prečo neúspech nastal. Mohlo to byť nedostatočnou prípravou, nedostatkom sebavedomia, stresom alebo inými faktormi. Je dobré analyzovať vaše silné aj slabé stránky a vytvoriť stratégiu úspechu. Tento proces sebareflexie je kľúčovým prvkom rastu a osobného rozvoja. Identifikácia príčin neúspechu umožňuje študentom lepšie porozumieť sebe samým a efektívnejšie pracovať na svojom zdokonalení. Analýza príčin je ako rozloženie puzzle, ktoré nám pomáha pochopiť celkový obraz a prísť na lepšie stratégie. Učenie sa z chýb Neúspech je príležitosťou na učenie sa z vlastných chýb. V Škole Populo veríme, že každá chyba prináša cenné ponaučenie. S lektorom môžete preskúmať, čo vám nešlo a vďaka tomu sa zamerať na ďalšiu prípravu. Zmena perspektívy, to znamená vnímanie chýb, ako k nevyhnutného kroku k úspechu, umožňuje študentom prekonať obavy zo zlyhania a posilniť svoju schopnosť adaptácie. Plánovanie a príprava S pomocou našich lektorov môžete vytvoriť plán a stratégiu ďalšej prípravy na nasledujúce skúšky. Budú vás motivovať a podporovať po celú dobu procesu, aby ste mali čo najväčšiu šancu na úspech. Detailné plánovanie a štruktúrovaná príprava sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov. Plánovanie je ako kompas, ktorý nám ukazuje správny smer na dosiahnutie našich cieľov. „Keď sa obzriem späť na vlastnú skúsenosť s neúspechom, uvedomujem si, že to bola jedna z najnáročnejších chvíľ môjho života. Vďaka zisteniu príčiny môjho neúspechu som však získala inšpiráciu pre pokračovanie v ceste k môjmu cieľu s ešte väčším odhodlaním.“ — Lektorka Školy Populo, Lucia Z. Nestrácajte nádej! Najväčšia chyba, ktorú môžete urobiť, je stratiť nádej. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že neúspech je prirodzenou súčasťou každodenného života. Filozofia Školy Populo sa opiera o silu optimizmu a vytrvalosti. Aj keď sa môže zdať, že cesta k úspechu je plná prekážok a ťažkostí, veríme, že každý jednotlivec dokáže prekonať výzvy, ktoré mu život prinesie. Práve v týchto momentoch, keď sa zdá, že všetko ide zle, je dôležité nestrácať vieru vo svoje schopnosti. Škola Populo nie je len o vzdelávaní, ale aj o podpore našich študentov v osobnom raste a rozvoji. Sme tu preto, aby sme vám pomohli nájsť spôsoby ako prekonať prekážky a dosiahnuť svoje ciele. Každý krok, ktorý podniknete smerom k prekonaniu neúspechu, je dôležitým krokom vpred, ktorý vás posúva bližšie k vašim snom a úspechu. Záver Zvládnutie neúspechu na prijímacích skúškach nie je ľahká úloha, ale s potrebnou podporou a správnym prístupom môže byť každý neúspech prekonaný a premenený na príležitosť k osobnému rastu. Je to proces, ktorý si vyžaduje nielen odhodlanie, ale aj schopnosť prijať realitu, analyzovať chyby a plánovať budúce kroky s pozitívnym prístupom. Či už čelíte akémukoľvek neúspechu, alebo výzve, pamätajte, že na to nie ste sami. Zdroj: Vlastné skúsenosti autorky Autor: Lucie Z. Lucie je lektorkou českého a anglického jazyka, matematiky a účtovníctva. Aktuálne študuje ekonomickú fakultu na vysokej škole a v rámci voľných chvíľ rada tvorí a píše články. Svoj voľný čas venuje predovšetkým sebarozvojovým knihám a podcastom, v ktorých nadobúda vedomosti, ktoré ďalej odovzdáva svojim študentom na lekciách.

Prečo zvoliť individuálny prístup k príprave na prijímacie skúšky?
29. 2. 2024
Prijímacie skúšky

V dnešnej dobe je stále väčší tlak na študentov, aby sa úspešne presadili v stredoškolských prijímacích skúškach. Škola Populo sa zameriava na individuálny prístup k príprave na tieto skúšky, ktorý je kľúčom k úspechu. Veríme, že tento prístup nielen maximalizuje efektivitu učenia, ale taktiež zvyšuje sebadôveru študentov. V tomto článku Vám naša lektorka prináša niekoľko dôvodov, prečo by ste mali zvoliť individuálny prístup k príprave na prijímacie skúšky. Personalizovaný prístup ako cesta k úspechu V dnešnej konkurenčnej dobe je kľúčom k úspechu individuálny prístup k vzdelávaniu. Pri príprave na prijímacie skúšky na strednú školu je obzvlášť dôležité, aby študenti mali možnosť osobného vedenia. V Škole Populo sme presvedčení, že individuálny prístup je potrebný pre dosiahnutie vytúžených výsledkov. „Boli sme zvyknutí počúvať, že v dvojici sa to tiahne lepšie a kamaráti sú od toho, aby si vzájomne pomáhali, nájdu sa situácie, kedy je potrebné sádzať iba na seba. Pri individuálnych lekciách rozvíjame individualistov, ktorí tieto návyky potom šíria ďalej.“ — Lektorka Lucie Z. Maximálna efektivita Každý študent je výnimočný, a preto je dôležité, aby jeho vzdelávací plán bol prispôsobený jeho individuálnym potrebám a schopnostiam. Individuálny prístup maximalizuje efektivitu učenia tým, že sa zameriava na konkrétne oblasti, v ktorých študent potrebuje podporu a poskytuje mu relevantné materiály a metódy učenia sa. Naša škola sa špecializuje na identifikáciu týchto potrieb a vytvára stratégie, ktoré vedú k úspechu. Zvýšenie sebadôvery Individuálny prístup k príprave na prijímacie skúšky nielenže pomáha študentom rozvíjať akademické zručnosti, ale taktiež zvyšuje ich sebadôveru. Keď študenti vidia, že sú rešpektovaní ako jednotlivci a majú podporu svojich lektorov, sú ochotnejší prijať nové výzvy a aktívne sa zapájajú do výuky. V Škole Populo kladieme dôraz na vytváranie prostredia, v ktorom sa študenti cítia podporovaní a motivovaní k dosiahnutiu svojich cieľov. Pripravte sa na prijímacie skúšky v Škole Populo Pokiaľ hľadáte efektívny a individuálny prístup k príprave na prijímacie skúšky na strednú školu, potom je pre vás Škola Populo tou správnou voľbou. S naším tímom skúsených lektorov a  individuálnym prístupom vám pomôžeme dosiahnuť vašich cieľov. Mám záujem Flexibilita a prispôsobivosť Individuálny prístup umožňuje Škole Populo flexibilitu a prispôsobivosť v reakcii na potreby jednotlivých študentov. Každý študent má iné učebné tempo, preferované štýly učenia a oblasti, v ktorých potrebuje viac podpory. Škola Populo je schopná rýchlo reagovať na tieto potreby a prispôsobiť vzdelávací plán tak, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám každého študenta. V Škole Populo ideme s dobou taktiež v tom, že nedoučujeme iba na našich pobočkách, ale je tu taktiež možnosť online výuky. Tá prebieha podobne ako prezenčná výuka, len v online prostredí. Personalizovaná spätná väzba Jedným z kľúčových prvkov individuálneho prístupu je poskytovanie personalizovanej spätnej väzby. Škola Populo pravidelne monitoruje pokroky študentov a poskytuje im konkrétnu spätnú väzbu, ktorá im pomáha identifikovať silné stránky a oblasti, na ktorých je potrebné ešte zapracovať. Táto spätná väzba je kľúčovým nástrojom pre dosiahnutie úspechu pri prijímacích skúšok. Podpora rozvoja osobnosti Okrem akademickej prípravy je pre úspech pri prijímacích skúškach dôležitý aj rozvoj ďalších zručností a schopností. Individuálny prístup umožňuje našej škole zamerať sa nielen na zlepšenie výkonu v školských predmetoch, ale taktiež na podporu rozvoja osobnosti študenta. To zahrňuje komunikačné zručnosti, kritické myslenie, aplikovanie teórie do praxe a ďalších kľúčových schopností, ktoré sú dôležité pre úspešný vstup na strednú školu a budúcu profesnú kariéru. Príprava na reálne výzvy Individuálny prístup k príprave na prijímacie skúšky zahrňuje taktiež simuláciu reálnych skúšok a situácií, ktorými študenti budú musieť čeliť behom prijímacieho procesu. Týmto spôsobom sa študenti lepšie pripravia na stresové situácie a naučia sa lepšie riešiť výzvy, ktoré ich čakajú. Dlhodobé benefity individuálneho prístupu Individuálny prístup k príprave na prijímacie skúšky na strednú školu nie je len krátkodobým riešením pre úspech pri skúškach. Poskytuje študentom schopnosti a stratégie, ktoré im budú prospievať aj v budúcom štúdiu a pracovnom živote. Vďaka osobnému prístupu sa študenti učia efektívnejšie pracovať s informáciami, riešiť problémy a prekonávať prekážky. Tieto zručnosti sú kľúčové pre úspech v škole, ale taktiež pre úspech v budúcom živote. „Keď som sa pripravovala na prijímacie skúšky ja, individuálny prístup mi naozaj pomohol. Cielená podpora a flexibilita v učení mi umožnili dosiahnuť maximálnej efektivity a zvýšiť moju sebadôveru. Vďaka osobnému vedeniu som sa cítila podporovaná a pripravená čeliť výzvam skúšok. — Lektorka Lucie Z. Zdroje: Osobné skúsenosti lektora https://corp.kaltura.com/blog/independent-learning/ Autor: Lucie Z. Lucie je lektorkou českého a anglického jazyka, matematiky a účtovníctva vo Škole Populo.  Hoci je teraz študentkou ekonomickej fakulty na vysokej škole, rada taktiež tvorí a píše články. Vo voľnom čase sa venuje predovšetkým knihám o osobnom rozvoji a podcastom, kde naberá vedomosti, ktoré ďalej predáva svojim študentom na lekciách.

Prijímacie skúšky na druhý pokus
20. 4. 2023
Prijímacie skúšky

Ako a kedy podať odvolanie Ako zistím, prečo som neuspel Čo musím urobiť pre ďalší pokus Ako sa na ďalší pokus pripraviťSkladali ste prijímacie skúšky na strednú školu, ale neuspeli ste? Poradíme vám, čo v tomto prípade ďalej robiť. Tiež sa dozviete, ako sa efektívne pripraviť na druhý pokus.  Ako a kedy podať odvolanie proti neprijatiu na strednú školu Napísať odvolanie proti neprijatiu odporúčame, ak ste prijímacie skúšky neurobili iba o pár bodov. V takýchto momentoch je šanca, že odvolanie môže byť úspešné. Jedná sa napríklad o situácie, kedy ste nazbierali počet bodov potrebných na prijatie, ale skončili ste za ďalšími uchádzačmi, ktorí mali výsledok o niečo lepší. Odvolanie podajte čo najskôr po zverejnení výsledkov skúšok. Do dokumentu okrem všetkých údajov o sebe napíšte v krátkosti aj dôvod, prečo sa odvolávate. Dokument potom odovzdajte riaditeľovi školy, ktorý ho vyhodnotí. Upozorňujeme však, že podanie odvolania automaticky neznamená, že vás na vyhliadnutú školu skutočne prijmú.   Ako zistím, prečo boli prijímačky neúspešné Keď ste prijímacie skúšky nezložili úspešne, môžete požiadať školu o nahliadnutie do testov. Môžete sa z nich poučiť, zistiť, kde ste urobili chybu a na čo sa lepšie pred ďalším pokusom pripraviť. Ak niečomu vo výsledkoch nerozumiete, nebojte sa opýtať a nechajte si to vysvetliť. Nemá zmysel výsledky spochybňovať, pretože priamo na mieste nie je možné nič vyriešiť.  Čo je potrebné urobiť pre ďalší pokus Ďalší termín prijímacích skúšok na obsadenie nenaplnených miest na stredných školách je v utorok 20. júna 2023. Ak ste boli neúspešní v niektorom z prvých dvoch riadnych termínov, zistite si, ktoré školy vypisujú ešte jedno kolo. Čo najrýchlejšie si podajte prihlášku a začnite sa na ďalší pokus pripravovať. Výsledky ďalšieho kola prijímačiek zverejní riaditeľ školy na výveske a tiež na školskom webe v piatok 23. júna 2023. Najneskôr do stredy 28. júna 2023 písomne potvrďte svoje prijatie na školu. O ďalšom termíne sa včas informujte Nie všetky školy vypisujú ďalší termín prijímacích skúšok. Pre istotu si dopredu zistite, kde ešte môžete mať šancu. Vytipujte si pokojne aj niekoľko škôl. Ušetríte si tým veľa starostí. Ako sa pripraviť na ďalší pokus prijímacích skúšok Aj napriek tomu, že bývajú neúspešné pokusy pre študentov demotivujúce, skúste sa cez to čo najrýchlejšie preniesť. Zbytočným trúchlením alebo zlosťou situáciu iba zhoršíte. Zistite, v čom ste urobili chybu Základom je uvedomiť si, v čom bola pri minulom pokuse alebo pokusoch chyba. Keď viete, že ste niečo pokazili napríklad z nepozornosti, zle ste si prečítali zadanie alebo ste prehliadli matematické znamienko, skúste trénovať svoje sústredenie. Podobné chyby totiž mrzia najviac. Potrebujem pomôcť s učením Máte obavy, že prijímacie skúšky nezvládnete ani na ďalší pokus? Čo najskôr nás kontaktujte a dohodnite si s nami doučovanie. Urobíme všetko pre to, aby ste ďalší termín úspešne absolvovali. Chcem si dohodnúť doučovanie Začnite sa čo najskôr učiť Snažte sa a zaberte v učení. Postupujte systematicky a neodbiehajte od jednej témy k druhej. V učive by ste si akurát urobili chaos. Nezabúdajte si opakovať aj to, čo sa vám predtým na prijímačkách podarilo.  V prípade, že si s látkou stále neviete rady, nebojte sa nás kontaktovať a dohodnúť si s nami doučovanie. Radi vám vysvetlíme všetko, čo vám nebude jasné. Zdroje: https://www.minedu.sk/data/att/24608.pdf Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.

Ako vyplniť prihlášku na strednú školu
13. 2. 2023
Prijímacie skúšky

Koľko prihlášok môžem podať Kedy sa prihlášky podavajú Ako je možné prihlášku podať Elektronické podanie prihlášky Podanie v papierovej formeKeď sa tento rok chystáte nastúpiť na strednú školu, určite ste si už začali zisťovať, kedy sú prijímacie skúšky a ako je to vlastne s prihláškami. V tomto článku vám poradíme, ako prihlášku na strednú školu vyplniť. Tiež sa dozviete, koľko prihlášok a v akej forme môžete podať. Koľko prihlášok na stredné školy si môžem podať Od 1. januára 2023 platí novela školského zákona, ktorá podávanie prihlášok upravuje. Po novom vyplňuje zákonný zástupca uchádzača iba jednu prihlášku k štúdiu. Do nej sa uvádzajú dva netalentové a dva odbory bežných škôl. Ich poradie sa zostavuje podľa záujmu uchádzača.   Kedy sa podávajú prihlášky na stredné školy Termín na odoslanie vyplnených prihlášok spadá približne do druhej polovice marca. V túto dobu už býva uzatvorené polročné hodnotenie zo základnej školy. Zároveň majú stredné školy dostatok času na prípravu prijímacích skúšok. Pokiaľ máte na prihláške uvedený aspoň jeden odbor na športovej škole, odporúčame ju podať čo najskôr od obdržania posledného polročného vysvedčenia. Ešte pred prijímačkami bude totiž prebiehať overenie športových výkonov.   Ako podať prihlášku na strednú školu Prihlášku na strednú školu je možné podať v papierovej forme alebo elektronicky. Elektronické podanie prihlášky Elektronicky sa podáva v systéme aSc agenda alebo eŠkola. Formulár si uchádzač alebo jeho zákonný zástupca vygeneruje zo školského informačného systému používaného školou. Niektoré údaje v ňom budú predvyplnené, ďalšie je nutné vyplniť. S prihlasovaním neotáľajte Nezabudnite, že tohtoročný termín na podanie prihlášok na stredné školy je 20. marec. Prihlasovanie preto riešte radšej včas, nech to v pokoji stihnete. Vyplnenú prihlášku s naskenovanými povinnými prílohami odošle zákonný zástupca uchádzača základnej škole. Jej riaditeľ prihlášku čo najrýchlejšie potvrdí, aby mohla byť podaná v zákonnej lehote. Zákonný zástupca následne potvrdí jej podanie. Školský informačný systém ju potom pošle na všetky školy, ktorých odbory vzdelávania sú na prihláške uvedené.   Ak by sa pri odoslaní prihlášky na niektorú zo stredných škôl objavil technický problém, zákonný zástupca uchádzača dostane zo školského informačného systému informáciu o tom, že prihlášku musí vytlačiť, podpísať a so všetkými prílohami ju podať v papierovej podobe. Podanie je možné osobne alebo poštou. V takomto prípade je určujúci dátum podania prihlášky na pošte. V prípade, že všetko prebehne hladko, môže sa uchádzač začať pripravovať na prijímacie skúšky.  Podanie prihlášky v papierovej forme Zákonný zástupca podáva prihlášku v papierovej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Prihláška by mala byť k dispozícii na základnej škole, stiahnuť sa dá aj elektronicky. Riaditeľ základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje, bezodkladne potvrdí hodnotenie žiaka, aby mohla byť prihláška podaná v zákonnej lehote. Pokiaľ by z nejakého dôvodu nebolo potvrdenie zo strany riaditeľa možné, k prihláške je možné pripojiť kópiu vysvedčenia. Potrebujem doučovanie na prijímacie skúšky Začali ste sa učiť na prijímačky a cítite, že sa kráti čas a potrebujete pomoc? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vás doučíme všetko, čo budete potrebovať. Prihlásiť sa na doučovanie Zákonný zástupca uchádzača potom vytvorí počet kópií prihlášok podľa počtu odborov, na ktoré sa žiak hlási. Ku všetkým pridáva povinné prílohy. Nakoniec ich podpíše a v zákonnej lehote podáva na každej škole, na ktorú sa uchádzač hlási. Je tiež možné prihlášky poslať poštou. Aj v tomto prípade sa ako určujúci berie dátum podania prihlášky na pošte. Je nutné, aby prihlášku podpísal uchádzač a obaja jeho zákonní zástupcovia. Tí sa však môžu dohodnúť, že ju podpíše len jeden z nich. V tomto prípade o tom písomne informujú riaditeľa strednej školy. Zdroje: https://prihlaska.iedu.sk/Stredna-skola-informacie https://edicnyportal.iedu.sk Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.

Termíny a priebeh prijímacích skúšok 2023
17. 1. 2023
Prijímacie skúšky

Chystáte sa tento rok na strednú školu? Máme pre vás ucelený zoznam informácií o prijímacích skúškach. Prezradíme vám tiež pár dobrých tipov, ako sa pripravovať a na koho sa obrátiť, keď potrebujete s prípravou pomôcť.  Kedy sú prvé termíny prijímacích skúšok v roku 2023 Odborom, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, bol pre tento rok pridelený prvý termín na utorok 2. mája 2023. V prípade väčšieho počtu uchádzačov by sa prijímačky konali aj v piatok 28. apríla alebo v stredu 3. mája 2023. Odbory, ktoré overenie špeciálnych schopností nevyžadujú, majú prvý termín stanovený na štvrtok 4. mája 2023. Pokiaľ bude uchádzačov viac, prijímačky sa budú konať aj v piatok 5. mája 2023. Kedy sú druhé termíny prijímacích skúšok v roku 2023 Druhý termín prijímačiek pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, je pre školský rok 2023/2024 stanovený na štvrtok 11. mája 2023. V prípade potreby sú možné termíny v piatok 12. a pondelok 15. mája 2023. Uchádzačovi o štúdium odborov, ktoré overenie zvláštnych schopností nevyžadujú, majú stanovený druhý termín prijímacích skúšok na utorok 9. mája 2023, v prípade potreby aj v stredu 10. mája 2023. Kedy sú termíny prijímačiek 2023 na športové školy Prijímacie skúšky na stredné športové školy sú dvojfázové. Prvá fáza, v ktorej sa overuje športové nadanie uchádzačov, prebehne od utorka 21. marca do piatku 14. apríla 2023. V druhej fáze sa overuje zdravotná spôsobilosť uchádzačov. Jej prvý termín je stanovený na utorok 2. mája 2023, prípadne tiež 28. apríla alebo 3. mája 2023. Druhý termín prebehne vo štvrtok 11. mája 2023. Pokiaľ by bolo uchádzačov viac, ďalšími termínmi sú piatok 12. a pondelok 15. mája 2023. Z čoho sa prijímacie skúšky skladajú Prijímacie skúšky na Slovensku nemajú jednotnú podobu. Ministerstvo školstva každý rok zverejňuje zoznam predmetov pre jednotlivé typy škôl. Z nich si potom každá škola zostaví vlastné prijímacie skúšky.Všeobecne však platí, že na väčšine škôl skladajú uchádzači skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Pokiaľ sa žiak hlási na odbornú školu, môže skúšky skladať aj z ďalších predmetov. Napríklad záujemcovia o štúdium na chemických odborných školách môžu čakať testy z chémie. Doučovanie na prijímacie skúšky Zistili ste pri domácom štúdiu, že vám učivo robí problémy? Radi vám podáme pomocnú ruku. Neváhajte sa na nás obrátiť a dohodnite si doučovanie. Opýtať sa na doučovanie Ako dlho trvajú prijímacie skúšky a čo si na ne obliecť Jednotná dĺžka prijímačiek nie je daná. Všeobecne však platí, že na každý test majú uchádzači približne od 45 do 60 minút. Medzi testami býva prestávka, v priebehu ktorej sa môžete občerstviť. Nezabudnite si priniesť fľašu s vodou a ľahkú desiatu. Na prijímacie skúšky sa pohodlne oblečte. Narozdiel od maturity, ktorá vás čaká za pár rokov, nie je nutné slávnostnejšie oblečenie. Chlapcom postačia napríklad rifle a sveter, dievčatá môžu zvoliť sukňu.  Kedy sa dozviem výsledky prijímačiek 2023 Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejní riaditeľ na nástenke a webových stránkach školy v piatok 19. mája 2023. Zákonný zástupca žiaka potvrdí jeho prijatie na strednú školu najneskôr do stredy 24. mája 2023. Ako sa na prijímacie skúšky pripraviť S učením na prijímačky vám odporúčame predovšetkým neotáľať. Ak cítite, že máte s prípravou ťažkosti, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si s nami doučovanie. Radi s vami prejdeme všetko, čo budete potrebovať. Tiež vám prezradíme, ktoré školy riešiť čo najskôr, ktoré si nechať na neskôr a ako postupovať, keď nepoznáte odpoveď. Na konci kurzu si skúsite napísať test v časovom limite. Vďaka tomu sa naučíte pracovať aj v strese, takže budete mať pred ďalšími uchádzačmi veľkú výhodu. Pri domácom štúdiu si učenie určite rozložte do menších dávok. Učte sa pokiaľ možno každý deň, nech nemáte zbytočne dlhé pauzy. Občas si tiež zopakujte to, čo ste sa už naučili. Nezabúdajte ale ani na odpočinok, ktorý je veľmi dôležitý. Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.  

Ako si vybrať strednú školu v 4 krokoch z pohľadu študenta aj rodiča
28. 2. 2022
Prijímacie skúšky

Ruku na srdce, koľko z nás malo možnosť si vybrať strednú školu vo svojich 14 rokoch slobodne? A koľkým z nás strednú školu jednoducho vybrali rodičia so slovami „Vieme, čo je pre teba najlepšie."? Výber strednej školy je jedným z najdôležitejších míľnikov v živote teenagera. Zásadným spôsobom totiž ovplyvňuje ako obdobie jeho dospievania od 14 do 18 rokov, tak aj následnú kariéru. Meniť školu nie je žiadna sranda, preto výberu venujte dostatočnú pozornosť a žiadny zo 4 krokov nepodceňte. Krok č. 1 pri výbere strednej školy - Úprimný rozhovor rodiča s dieťaťom Vyhraďte si na seba s dcérou/synom popoludnie, zájdite spoločne do kina, na korčule alebo napríklad na hranolky a colu a úprimne sa porozprávajte o tom, čo od výberu strednej školy očakávate. Ak ste doteraz od detí počúvali na výber strednej školy len „je mi to jedno, nechce sa mi nikam či nemám žiadne ambície“, nezúfajte. Nedostatok záujmu často pramení z nízkeho sebavedomia. Možno vás nasmerujú nasledujúce otázky. Otázky pri výbere strednej školy Aký z predmetov v škole ťa najviac baví? (humanitné, technické, umelecké zameranie školy) Spomenieš si na nejakú aktivitu v škole, pri ktorej si sa dostal do flow? (nevnímal si čas, pretože ťa aktivita pohltila) Aký typ školských úloh ti najviac vyhovuje? (samoštúdium, spoločná práca s viacerými kamarátmi, prezentácia…) Cítiš sa lepšie v dave, alebo ti nevadí byť centrom pozornosti? (introvert vs. extrovert) V akom prostredí by si chcel raz pracovať? (sám, obklopený ľuďmi, vonku, v kancelárii…) Máš nejakú činnosť, ktorá ťa baví? (písať, počítať, kresliť, tancovať, behať, premýšľať logicky, pracovať s počítačom, prezentovať, učiť sa, hovoriť cudzími jazykmi) Pokiaľ v súčasnej chvíli vaše dieťa v nejakom predmete zaostáva, nemusí to byť tým, že pre neho nemá nadanie. Napríklad pri matematike je nechuť často spôsobená tým, že učitelia nevedia deti pre výučbu nadchnúť či látku vysvetliť. V takom prípade pomôže doučovanie matematiky. Potrebujete doučovanie? Potrebujete doučovanie z matematiky alebo iného predmetu? V Škole Populo doučujeme všetky predmety základných škôl. Neváhajte nás kontaktovať. Mám záujem o doučovanie Krok č. 2 – Vymedzenie silných stránok študenta pre správny výber strednej školy V rámci rozhovoru si poznamenajte každú maličkosť, ktorá vás napadne. Samozrejme, ak dieťa baví behať, neznamená to, že sa musí stať atlétom a mali by ste ho hneď prihlásiť na športovku. O profesiách treba premýšľať komplexne. Pokiaľ sa vám podarí vybrať konkrétny odbor strednej školy, skúste sa spoločne zamyslieť, aké profesie by študent mohol po absolvovaní odboru robiť. Napríklad so strednou školou ekonomickou sa ponúka širší rad uplatnení od účtovníka, bankára, finančného poradcu, analytika, učiteľa matematiky, obchodného zástupcu, po podnikateľa či finančného referenta. Naopak s tanečným konzervatóriom je uplatnenie obmedzenejšie – absolvent sa môže živiť ako tanečník, choreograf či učiteľ tanca. Je ale jasné, že pre štúdium ekonómky je základným predpokladom mať rád matematiku a pre konzervatórium je základným pojítkom láska k tancu. Preto pri výbere strednej školy nezabúdajte starostlivo zvážiť, čo má študent naozaj rád. Krok č. 3 – Kam dať dieťa na strednú školu z pohľadu rodiča Rodičia robia jednu častú chybu. Pokiaľ je dieťa dobrým študentom, rodičia mu často zakazujú učňovské odbory so slovami „teba je na kuchára / pokrývača / cukrára škoda, však sa učíš dobre“. To je ale nezmysel. Dnes už dávno neplatí, že učňovské odbory sú pre menej nadaných študentov. Však sa opýtajte, koľko dnes zarábajú pokrývači alebo aké cukrárske umenie sú schopní vytvoriť naši aj svetoví cukrári. Navyše s remeslom ľahko zoženiete uplatnenie aj v cudzine, na rozdiel od množstva vysokoškolských odborov. Samozrejme to, že dieťa vyštuduje cukrára, neznamená, že bude raz piecť špičkové pain au chocolat v parížskej cukrárni. Na druhej strane aj študent ekonomky môže skončiť ako radový zamestnanec bez ambícií. Preto by ste nemali stredné školy vyberať na základe dobrého či zlého prospechu, ale na základe toho, čo dieťa baví, v čom sa cíti istý a kde sa vidí v budúcnosti. Krok č. 4 - Zistite si o strednej škole maximum a zájdite si na deň otvorených dverí Zaujala vás nejaká stredná škola? Hurá! Pustite sa do ďalších krokov a žiadny z nich nevynechajte. Prajeme vám veľa šťastia pri prijímacích skúškach na strednú školu.  Preštudujte si podrobne web strednej školy. Pozrite sa na učiteľský zbor, vyučované predmety, mimoškolské aktivity, výmenné pobyty, výlety a ďalšie aktivity. Spýtajte sa vo vašom okolí, či niekto na danú strednú školu chodí. Vygooglite si referencie o strednej škole, zamerajte sa ako na negatívne, tak na pozitívne ohlasy. Vydajte sa na deň otvorených dverí v škole. Pokiaľ vás zaujíma viac, oslovte strednú školu sami a dohodnite si konzultáciu. Zistite si, ako by sa študent do školy dopravoval (je v inom meste, ako mu nadväzujú spoje, býval by doma alebo na internáte). Zistite si informácie o stravovaní (spoločné raňajky, desiaty, výbery z obedov, potravinové intolerancie). Preverte, či je stredná škola súkromná alebo verejná (školné, poplatky). Potvrďte si, aké ukončenie stredná škola má (výučný list, maturita). Skúste sa s dcérou/synom dostať k spoločnému riešeniu ohľadom strednej školy. Finálne rozhodnutie by ideálne malo padnúť zo strany študenta, ale vy by ste si mali byť istí, že sa jedná o správne rozhodnutie. Prajeme vám veľa šťastia pri výbere strednej školy. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.  

Prijímačky budú, pokračujeme!
31. 3. 2020
Prijímacie skúšky

Obdobie pred prijímacími skúškami je pre všetkých študentov stresujúce. O to viac, keď sa spolu s obvyklou prípravou musia stretávať ešte s úlohami v poslednom ročníku na základnej škole. V tomto článku vám prinášame niekoľko užitočných rád, ako sa aj v tejto zložitej dobe na prijímačky pripraviť. Potrebujete pripraviť na prijímačky? V Škole Populo každoročne pripravíme stovky žiakov na prijímacie skúšky na gymnáziá a stredné školy. Objednajte si svoje lekcie včas! Chcem doučovanie Samoštúdium ako základ Za úplný základ môžeme považovať samostatné štúdium. Pred vlastnou prípravou je dôležité urobiť si zoznam všetkého, čo je nutné precvičiť. Problémové úlohy je vhodné si označiť a zamerať sa na ne. Vhodné je tiež využitie učebníc k prijímacím skúškam. Každoročne ich vydáva niekoľko vzdelávacích centier a vydavateľstiev, stačí si len vybrať. Nesústreďte sa pritom iba na jedno vydanie alebo konkrétne vydavateľstvo. Každá z učebníc obsahuje iné úlohy, ktoré sú zadávané rôznymi spôsobmi. Učebnice a zošity Pri príprave využite aj školské učebnice a zošity z minulých ročníkov. Obsahujú učivo, ktoré by študent mal poznať, pretože sa riadia rámcovým vzdelávacím programom. Práve s týmito znalosťami by mali budúci študenti a študentky zo základnej školy odchádzať. Chápeme, že je toho veľa, čo študenti zabudnú. Na druhú stranu, testy nie sú nafukovacie ani nekonečné. Preto sa zamerajte práve na učivo, ktoré sa v nich najčastejšie opakuje. Naučte sa počítať konkrétne typy príkladov. Napríklad na začiatku každého testu z matematiky sa objavujú zlomky, výrazy a rovnice a na jeho konci vždy nejaká náročnejšia úloha. Medzi časovo náročnejšie typy úloh patrí tiež rysovanie. Individuálna príprava Aj v tejto nepriaznivej dobe je ďalšou možnosťou prípravy individuálne doučovanie. Pripravovanie sa so Školou Populo je prakticky zamerané a veľmi úspešné. Lektorov si vyberáme podľa prísnych kritérií a dbáme na to, aby boli na lekcie vždy pripravení. Študentom aj ich rodičom zabezpečujeme doučovanie "na mieru" a naše koordinátorky sa potom starajú o to, aby všetko prebehlo tak, ako má. Nestrácajte čas Pri príprave na konkrétne skúšky je tým najdôležitejším zostávajúci čas a tiež správny lektor. Často sa stretávame s tým, že rodičia hľadanie doučovania odďaľujú a deti im ani nepovedia, že niečomu nerozumejú. Príprava študentov bez pomoci rodičov či lektora zahŕňa vo väčšine prípadov náhodné vyplnenie testu, kontrolu podľa riešenia a nič viac. Študenti ďalej nepátrajú po zdôvodnení svojich chýb, a preto ich stále opakujú. Apelujeme preto na študentov, aby venovali príprave dostatok času. Je dôležité zaujímať sa o chyby, ktoré urobili, a zistiť, prečo ich odpoveď nie je správna. Kľúčom k úspechu je kvalitná a poctivá príprava. Pripravovanie sa so Školou Populo pokračuje Naše lekcie prebiehajú online, študent aj lektor sa v daný čas pripojí na internet a lekcia môže začať. Každému študentovi či študentke môžeme požičať kameru a statív. Lektor tak v reálnom čase vidí, čo študent píše a môže ho hneď opraviť. Študenti tak môžu v príprave aj naďalej pokračovať. Ak nebudete váhať a včas si zaistíte online formu doučovania, môžete študentom naozaj pomôcť. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.  

Prijímacie skúšky - čo ak sa to nepodarí?
6. 3. 2020
Prijímacie skúšky

Čo keď neurobím prijímačky? Túto otázku si kladie minimálne polovica "prijímačkárov". A my im dokonale rozumieme. Kým v minulom článku sme sa venovali tomu, akú školu si vybrať, tak tentokrát sa pozrieme na túto u žiakov často kladenú otázku a vlastne celú cestu, ktorú si žiaci a žiačky musí prejsť. Než začneme, pozrime sa teda na celé prijímacie konanie a pripomeňme si, čo je potrebné zvládnuť. Pridáme tiež niekoľko, podľa nás, veľmi užitočných rád, ktoré Vám môžu pomôcť v období pred prijímacími skúškami, ale aj po nich. Výber strednej školy Voľba strednej školy je pre žiaka deviatej triedy veľmi obtiažna, často sa stretávame s tým, že študent vôbec nevie, čo by chcel študovať, a keď už nejaký skromný tip má, nie je si ním istý. Každý žiak potrebuje v týchto chvíľach plných obáv a napätia podporu a porozumenie. Veľmi dôležitá je aj komunikácia s okolím, študenti často potrebujú porozumenie, vypočutie a nezávislú radu. Takú radu môže poskytnúť napríklad učiteľ v škole, s ktorým žiaci môžu konzultovať voľbu ďalšieho vzdelávania. Podanie prihlášky Prvým krokom v procese je podanie prihlášky. Ku konečnému rozhodnutiu môžu budúcemu študentovi alebo budúce študentke pomôcť otázky, ktoré sme zverejnili v článku Voľba školy je len na Vás. Nech už bude voľba akákoľvek, je treba myslieť na dôležité termíny.  Až budete vypĺňať prihlášky, dajte si pozor na pravopis a na správne vyplnenie všetkých koloniek, nemenej dôležité je tiež správne zapísať meno žiaka a nikde sa nepomýliť. Naše odporúčanie pred vyplnením je jednoduché: Skopírujte si nevyplnené prihlášky a nanečisto si ich sami vyplňte. Kópiu si skontrolujte a až potom podľa kópie vyplňte aj originál. Je tak menšie riziko, že sa pri písaní pomýlite. Následne doručte prihlášky na Vami vybrané stredné školy. Prihlášky odporúčame na danú školu zaniesť osobne. Osoba, zodpovedná za ich zber, Vám vydá potvrdenie, že prihláška bola doručená. Nemusíte sa tak báť, že by sa niekde stratila. Potvrdenie môže byť napríklad v podobe pečiatky alebo dáta a podpisu danej zodpovednej osoby. V prípade, že prihlášku nemôžete do školy doručiť osobne, pošlite ju poštou, najlepšie je v tomto prípade doporučený list, v žiadnom prípade ju neposielajte obyčajne. Tak vzniká riziko, že by sa mohla niekde "zatúlať" alebo oneskoriť, a tým pádom by sa nestihla doručiť včas. Podací lístok si dobre uschovajte pre prípad, že by bolo nutné dátum odoslania preukázať. Príprava na prijímacie skúšky Nastáva dlhé obdobie neistoty. V tomto období sa žiaci, ktorí si zvolili maturitný odbor alebo gymnázium, pripravujú na prijímacie skúšky. Tých sa veľa budúcich študentov bojí a v ich tvárach často prevláda neistota. Uvedomujú si svoje slabiny a tí poctivejší, ktorí nechcú nechať nič na náhodu, sa snažia takéto slabiny eliminovať. Existuje rad možností, ako sa nedostatkov zbaviť. Pre tento boj je však dôležitá jedna komodita, ktorú žiaci často nemajú, väčšinou preto, že precenili svoje schopnosti. Touto komoditou je čas! Čas, ktorý môžu žiaci príprave venovať. Potrebujete pomôcť s prípravou na prijímačky? Ak ste v priebehu učenia zistili, že niečomu nerozumiete, pokojne sa nám ozvite a radi vám s prípravou pomôžeme.  Opýtať sa na doučovanie Ako sa s tým teda vysporiadať? Dôležitý je pokoj, pozornosť, chuť sa niečo nové naučiť a porozumieť. Ďalej je potrebná pevná vôľa a v prípade potreby sa nebáť vyhľadať pomoc. Takouto pomocou môže byť rodič, kamarát, učiteľ alebo lektor. Problém je však často v tom, že si žiaci nutnosť vyhľadať pomoc často ani sami neuvedomia, v horšom prípade sa boja prísť za niekým s otázkou: "Čo to znamená?", Alebo "Ako by som to mohol / a vyriešiť?". Tento strach môže prameniť napríklad z toho, že sa boja posmechu, nejakej štipľavej poznámky alebo napríklad zlostného pohľadu. Preto je nesmierne dôležitá pozornosť okolia, napr. že sa svojich detí budete stále dookola pýtať, ako im príprava ide, a budete žiadať preukázanie pokrokov. Im to bude spočiatku pekne "liezť na nervy", napriek tomu sa práve vďaka týmto otázkam môžete dozvedieť o veľkom úspechu, ale aj probléme. Dôležité: riešiť problém včas Vo Škole Populo sa veľakrát stretávame s tým, že žiaci prídu neskoro. Aj napriek tomu, že už od septembra pravidelne vyzývame k poctivej a usilovnej príprave, sú stále takí, ktorí prídu až v marci. Pritom si ale neuvedomujú, že prijímačky sú v polovici mája a mesiac je na doplnenie znalostí v niektorých prípadoch skrátka málo. Máme síce lektorky a lektorov, ktorí sa neboja neúspechu a dokážu veľa, ale zázraky bohužiaľ nevedia. Misia prijímacie skúšky sa nezadržateľne blíži, je preto potrebné sa poriadne pripraviť. Niekoľko tipov ako sa lepšie učiť a čo robiť, keď učenie nelezie do hlavy, nájdete v našich článkoch. Ako to hovoril Konfucius: "Povedz mi a ja zabudnem; ukáž mi a ja si spomeniem; nechaj ma sa zúčastniť a ja pochopím." Prijímacie skúšky, deň D Dňu D sa budeme podrobne venovať v niektorom z ďalších článkov, nezabúdajte nás preto sledovať. S prípravou na tento deň Vám môžeme pomôcť. Dokážeme pod študentom rozprestrieť pomyselnú záchrannú sieť základných znalostí, ktorá ho zachytí vo chvíli, keď všetko ostatné zabudne. Naši lektori kladú pri výučbe dôraz na pochopenie základných pojmov a operácií, bez ktorých sa so študentom neposunú ďalej. Práve tieto základné znalosti študentov mnohokrát zachráni vo chvíľach, kedy si myslí, že nevie vôbec nič. Čo keď neurobím prijímačky? Obavy z toho, že žiak či žiačka neurobí prijímacie skúšky, sú oprávnené. Každý človek sa niečoho bojí, sú to pocity, ktoré nemôžeme úplne odstrániť a zastaviť, môžeme ich však ovplyvniť. A to dôkladnou prípravou. Ak nebudete mať dôvod sa báť, pretože budete vedieť, že máte pevné základy, obavy síce úplne nezmiznú, ale určite sa zmiernia. Pre žiakov je dôležité si uvedomiť, že všetci v onej miestnosti majú tie isté pocity, boja sa. A práve emócie sú nástroj, ktorý často stavia všetkých uchádzačov do podobnej pozície. Nie je preto dôvod sa obávať viac, než je potrebné, a s kvalitnou prípravou budú všetky obavy určite menšie. List o neprijatí a následné odvolanie Ak študent naozaj neurobí prijímačky, stále ešte nie je nič stratené, pretože existuje možnosť podať odvolanie. Nezabúdajte na to, že každý študent má len jeden zápisový lístok, ktorý musí odovzdať, každý žiak tak môže nastúpiť len na jednu školu, aj keď sa hlásil na dve. To poskytuje šancu práve tým uchádzačom, ktorí prijatí neboli. Na rozhodnutie o neprijatí sa žiak môže odvolať do troch pracovných dní od písomného doručenia listu o neprijatí. Druhé a ďalšie kolá prijímacieho konania Pokiaľ nie je naplnená kapacita odboru, môže riaditeľ školy vyhlásiť druhé, príp. aj ďalšie kolá prijímacieho konania. Pri účasti uchádzača v týchto kolách je nutné vyplniť novú prihlášku a odoslať ju na príslušnú školu. Zoznam škôl, ktoré prijímajú žiakov v ďalších kolách prijímacieho konania, je obmedzený a ich zoznam nájdete vždy na webových stránkach kraja. Pokiaľ máte jednu konkrétnu školu, kam sa chcete hlásiť, vyhlásenie ďalších kôl nájdete aj na jej internetovej stránke.  Záverom by sme chceli všetkým uchádzačom popriať veľa šťastia pri prijímacích skúšok a pevné nervy, až sa na ne budete pripravovať. Dáme Vám ešte jednu priateľskú radu. Strážte si webové stránky škôl, ktoré Vás zaujímajú, ale nie tak, že na nich budete "visieť celé dni". Pozrite sa na ne ráno, na obed a večer, ale nájdite si čas aj na niečo iné. Odreagujte sa a vyrazte von, napríklad na prechádzku. A hlavne sa nebojte požiadať o pomoc. Ak budete mať s čímkoľvek problém, neváhajte sa na nás obrátiť. Naše koordinátorky v spolupráci s lektormi urobia všetko pre to, aby sa príprava podarila na výbornú. Nezabudnite, nie ste na to sami, lektori pobežia ten pomyselný maratón s Vami! Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.  

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.