Tento mesiac si Školu Populo vybralo už 394 rodičov. Ďakujeme ❤️. Zostávajú posledné miesta a konzultácie ZDARMA.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Prijímacie skúšky Ako vyplniť prihlášku na strednú školu

Ako vyplniť prihlášku na strednú školu

Ako vyplniť prihlášku na strednú školu
13. 2. 2023
Prijímacie skúšky

Koľko prihlášok na stredné školy si môžem podať

Od 1. januára 2023 platí novela školského zákona, ktorá podávanie prihlášok upravuje. Po novom vyplňuje zákonný zástupca uchádzača iba jednu prihlášku k štúdiu. Do nej sa uvádzajú dva netalentové a dva odbory bežných škôl. Ich poradie sa zostavuje podľa záujmu uchádzača.

 Prihlásenie na strednú školu

Kedy sa podávajú prihlášky na stredné školy

Termín na odoslanie vyplnených prihlášok spadá približne do druhej polovice marca. V túto dobu už býva uzatvorené polročné hodnotenie zo základnej školy. Zároveň majú stredné školy dostatok času na prípravu prijímacích skúšok. Pokiaľ máte na prihláške uvedený aspoň jeden odbor na športovej škole, odporúčame ju podať čo najskôr od obdržania posledného polročného vysvedčenia. Ešte pred prijímačkami bude totiž prebiehať overenie športových výkonov.  

Ako podať prihlášku na strednú školu

Prihlášku na strednú školu je možné podať v papierovej forme alebo elektronicky.

Elektronické podanie prihlášky

Elektronicky sa podáva v systéme aSc agenda alebo eŠkola. Formulár si uchádzač alebo jeho zákonný zástupca vygeneruje zo školského informačného systému používaného školou. Niektoré údaje v ňom budú predvyplnené, ďalšie je nutné vyplniť.

S prihlasovaním neotáľajte
Nezabudnite, že tohtoročný termín na podanie prihlášok na stredné školy je 20. marec. Prihlasovanie preto riešte radšej včas, nech to v pokoji stihnete.

Vyplnenú prihlášku s naskenovanými povinnými prílohami odošle zákonný zástupca uchádzača základnej škole. Jej riaditeľ prihlášku čo najrýchlejšie potvrdí, aby mohla byť podaná v zákonnej lehote. Zákonný zástupca následne potvrdí jej podanie. Školský informačný systém ju potom pošle na všetky školy, ktorých odbory vzdelávania sú na prihláške uvedené.

 Elektronické podanie prihlášky

Ak by sa pri odoslaní prihlášky na niektorú zo stredných škôl objavil technický problém, zákonný zástupca uchádzača dostane zo školského informačného systému informáciu o tom, že prihlášku musí vytlačiť, podpísať a so všetkými prílohami ju podať v papierovej podobe. Podanie je možné osobne alebo poštou. V takomto prípade je určujúci dátum podania prihlášky na pošte. V prípade, že všetko prebehne hladko, môže sa uchádzač začať pripravovať na prijímacie skúšky. 

Podanie prihlášky v papierovej forme

Zákonný zástupca podáva prihlášku v papierovej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Prihláška by mala byť k dispozícii na základnej škole, stiahnuť sa dá aj elektronicky.

Riaditeľ základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje, bezodkladne potvrdí hodnotenie žiaka, aby mohla byť prihláška podaná v zákonnej lehote. Pokiaľ by z nejakého dôvodu nebolo potvrdenie zo strany riaditeľa možné, k prihláške je možné pripojiť kópiu vysvedčenia.

Potrebujem doučovanie na prijímacie skúšky
Začali ste sa učiť na prijímačky a cítite, že sa kráti čas a potrebujete pomoc? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vás doučíme všetko, čo budete potrebovať.

Zákonný zástupca uchádzača potom vytvorí počet kópií prihlášok podľa počtu odborov, na ktoré sa žiak hlási. Ku všetkým pridáva povinné prílohy. Nakoniec ich podpíše a v zákonnej lehote podáva na každej škole, na ktorú sa uchádzač hlási. Je tiež možné prihlášky poslať poštou. Aj v tomto prípade sa ako určujúci berie dátum podania prihlášky na pošte.

Je nutné, aby prihlášku podpísal uchádzač a obaja jeho zákonní zástupcovia. Tí sa však môžu dohodnúť, že ju podpíše len jeden z nich. V tomto prípade o tom písomne informujú riaditeľa strednej školy.

Zdroje:

https://prihlaska.iedu.sk/Stredna-skola-informacie

https://edicnyportal.iedu.sk

Autor:

Bc. Adéla Hronová
Manažérka Školy Populo
Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.
Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.