Tento mesiac si Školu Populo vybralo už 394 rodičov. Ďakujeme ❤️. Zostávajú posledné miesta a konzultácie ZDARMA.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Školstvo Prijímačky a maturita sa blíži

Prijímačky a maturita sa blíži

Prijímačky a maturita sa blíži
28. 3. 2021
Školstvo

Po treskúcej zime sa každý z nás teší na jar. Teda skoro každý z nás. Na niektorých žiakov základných a študentov stredných škôl už v apríli čakajú prvé termíny prijímacích skúšok na strednú školu, prípadne maturita pri jej ukončení. Na stredoškolákov v priebehu jari čakajú ešte skúšky na vybranú vysokú školu, ktoré prebiehajú tesne po maturite alebo na konci leta.

Prijímačky a maturita budia obavy nielen pre to, že sú zásadnými skúškami, ktoré ovplyvnia budúcnosť dieťaťa, ale deti sa ich obávajú, pretože vyžadujú väčšiu mieru sústredenia a schopnosti zvládať nervozitu. Prijímačky sú pre žiakov základných škôl úvodom do typu skúšok, ktoré ich budú čakať na gymnáziu. Maturant sa pripravuje na typ skúšania na univerzitách, kedy bude musieť zvládať veľké úseky látky v krátkom čase a byť schopný samostatnej úvahy a interpretácie.

V krátkosti si povieme, ako prijímačky a maturita v tomto roku prebieha.

Potrebujete prípravu na prijímačky alebo maturitu?
Doučovanie na prijímačky a maturitu je v Škole Populo každoročne veľmi žiadané. Pripravte sa na tieto dôležité skúšky včas s našimi skúsenými lektormi.

Prijímačky

Jednotná prijímacia skúška má veľmi presný itinerár a formálny priebeh. Mnohé z týchto prvkov môžu byť hlavne pre menšie deti stresujúce.

Prvým krokom je voľba termínu. Žiak má právo na jeden riadny termín a v prípade ospravedlnenia, ktorú musí uznať riaditeľ školy, má termín náhradný. Každý žiak má však len jeden pokus. V tomto roku sa prihlášky na štúdium na strednej škole podávajú do 8. apríla 2021 a na základe výsledkov prijímacieho konania bude rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka zverejnené do 20. mája 2021 na webových stránkach alebo na výveske danej strednej školy.

Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021. Toto rozmedzie termínov platí pre prijímacie konanie do prvého ročníka osemročného, päťročného a štvorročného vzdelávacieho programu a tiež do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia:

v prvom termíne 3. mája 2021, prípadne podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

v druhom termíne 10. mája 2021, prípadne podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v rámci prijímacích skúšok prebehne:

v prvom termíne 5. mája 2021 alebo aj 6. a 7. mája 2021,

v druhom termíne 12. mája 2021, prípadne aj 13. a 14. mája 2021.

Vo väčšine škôl uchádzači píšu prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Na odborných školách sa podľa konkrétneho zamerania overujú vedomosti aj z iných predmetov, napr. z chémie, biológie alebo cudzích jazykov. Každoročne je Ministerstvom školstva vydávaný zoznam profilových predmetov pre jednotlivé typy škôl.

Přijímačky na střední školy

Maturita

V zmysle rozhodnutia z dňa 22. marca 2021:

sa v školskom roku 2020/2021 externá časť maturitnej skúšky ani písomná forma internej časti maturitnej skúšky NEBUDE konať.

žiak, ktorý sa do 30. septembra 2020 prihlásil na maturitnú skúšku z povinného predmetu zo skupiny cudzí jazyk alebo z druhého vyučovacieho jazyka v triedach s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným alebo osemročným štúdiom a má záujem vykonať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka, potvrdí vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo externej časti maturitnej skúšky do 30. júna 2021 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.

písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka sa konajú 6. septembra 2021.

Ako to zvládnuť?

Nemá zmysel si nič nahovárať, deti často nebývajú na prijímačky dostatočne psychicky pripravené a v nervozite môžu veľa zabudnúť alebo urobiť chyby z nepozornosti. Pre mnoho žiakov a študentov to môže byť šok, a preto je lepšie, keď rodič svoje dieťa zapíše na doučovanie, ktoré mu pomôže získať istotu.

Neváhajte a oslovte Školu Populo, ktorá je so svojimi skúsenosťami tým najlepším riešením. Tešíme sa na vás!

Zdroje:

https://www.minedu.sk/data/att/17510.pdf

Autor:

Bc. Adéla Hronová
Manažérka Školy Populo
Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.

 

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.