Začnite svoj kurz do 2 dní ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Doučovanie Pomáhame študentom rásť: Individuálny prístup v Škole Populo

Pomáhame študentom rásť: Individuálny prístup v Škole Populo

Pomáhame študentom rásť: Individuálny prístup v Škole Populo
6. 5. 2024
Doučovanie

Náš klasický školský systém na Slovensku je založený na hodnotení študentov známkami. Niektoré deti týmto systémom prejdú s krásnymi výsledkami, ale iní s ním môžu bojovať. Niekedy stačí dostať iba pár zlých známok za sebou (napríklad kvôli prehliadnutiu znamienka v písomke z matematiky) a motivácia k učeniu, ruka v ruke so sebavedomím, začínajú klesať. V Škole Populo sa snažíme o to, aby študentov výučba bavila, a takisto znovu objavili stratenú motiváciu.

Kto vlastne je neúspešný študent?

V prvom rade je dôležité spomenúť, že neúspešný študent nemusí byť úplne každý, kto dostane päťku z písomky. Komu sa to nikdy nestalo? Primárne sa za týmto pojmom skrýva študentov dlhodobý zlý prospech. Či už v jednom, alebo viacerých predmetoch.

Dôvody môžu byť rôzne. V mnohých prípadoch zlé školské výsledky nesúvisia s nízkym intelektom, ale skôr s nízkou sebadôverou, negatívnym vzťahom k učeniu, šikanovaním, pocitom menejcennosti, psychickými problémami alebo s nedostatkom motivácie.

Takýto študent často býva vnímaný ako „hlúpy“ alebo „lenivý”. To, ako je študent vnímaný svojim okolím (rodinou, spolužiakmi, susedmi atď.) sa môže negatívne prejaviť na školskom prospechu, ale aj v jeho osobnostnom nastavení, zlou náladou, nezáujmom o mimoškolské aktivity a iné.

Individuálne doučovanie v Škole Populo
V Škole Populo sa prispôsobíme priamo na mieru vašim potrebám. Doučovanie môže prebiehať na našej pobočke alebo online z pohodlia domova.

Prejavenie záujmu o študenta

Pre nás, lektorov v Škole Populo, je dôležité nielen to, aby študent získal v škole čo najlepšiu známku z písomky alebo úspešne zvládol prijímačky, ale aj prejavenie úprimného záujmu o študenta. Dielčie úspechy sú, samozrejme, príjemnou súčasťou pre obe strany, ale prejavený záujem je taktiež veľmi dôležitý. Nikdy nechýba otázka ako sa má, či si cez prázdniny stihol dostatočne oddýchnuť, čo sa deje v škole alebo ako sa mu darila príprava na ďalšiu lekciu.

Každému sa niekedy stane, že má horší deň. Ale keď vidíme, že študent má už niekoľko lekcií po sebe zlú náladu a nevie sa sústrediť, je na mieste otázka, čo sa deje a či nemôžeme nejakým spôsobom pomôcť.

„Podľa mňa, je najlepšie presne pomenovať a oceniť to, čo bolo v danom učive nové alebo náročné. Študent si potom môže sám uvedomiť, že zvládol ďalší míľnik v učive, čo je určite tá najlepšia motivácia.“
— Lektorka Školy Populo Michaela D.

V každom veku riešia študenti niečo iné

Mladší školský vek (prvý stupeň ZŠ) – v tomto veku deti preberajú postoje a názory od svojho okolia a s tými potom pracujú. Sú teda ešte relatívne ľahko formovateľné a ovplyvniteľné okolím. Preto je veľmi dôležité pomáhať im budovať zdravé sebavedomie, a to oceňovaním jednotlivých krokov.

V tomto veku je, samozrejme, učenie úzko späté s hrou. Preto v rámci lekcií zapájame do výučby rôzne interaktívne prvky, hry a oceňujeme jednotlivé správne kroky študenta.

Starší školský vek (druhý stupeň ZŠ) – toto vývojové obdobie môžeme tiež nazvať pubertou. Dieťa si začína tvoriť na veci vlastný názor, začína hľadať svoju identitu, dôležité je pre neho stotožniť sa s nejakou skupinou (nie rodinnou), hľadá nové záujmy a zisťuje hranice.

S tým všetkým môže súvisieť pokles motivácie do učenia. Prečo sa tiež učiť, keď je okolo toľko nového na objavovanie, že áno? Pre nás je dôležité vedieť študenta motivovať a neodrádzať ho stále vyššími nárokmi na učivo. Začíname od základov, aby mal študent možnosť učivo jednoducho pochopiť a hlavne uspieť. Tieto úspechy, aj keď v ľahšom učive, sú potom kľúčom k zvládaniu zložitejších vecí, bez zbytočného stresu a nátlaku.

Stredná škola – tu je veľmi dôležitá podpora. Študent sa zrazu ocitá v úplne novom prostredí s vyššími nárokmi. Pre nás, lektorov, zostáva postup celkom rovnaký. Stále je dôležitý priateľský prístup, vysvetlenie učiva od základov a oceňovanie jednotlivých úspechov.

Individuálny prístup v Škole Populo

V Škole Populo vedieme iba individuálne lekcie. To znamená, že sa jeden lektor venuje plne jednému študentovi. Týmto je zaistený naozaj individuálny prístup ku každému študentovi a výučba nastavená podľa jeho potrieb. Ako lektori môžeme študentovi zadať takú úlohu, aby zodpovedala jeho schopnostiam = aby v nej mohol uspieť. Prípadne, môžeme následne dovysvetliť presne tie veci, ktorým nerozumie a na ne sa viac zamerať pri ďalšom precvičovaní.

Zároveň môžeme prispôsobiť aj rýchlosť výkladu. Žiadne zbesilé opisovanie z tabule pod stresom. Pre nás je dôležité, aby mal študent na pochopenie a zvládnutie látky dostatok času – bez zbytočného prežívania neúspechov v podobe zlých známok.

Pokiaľ ide študentovi pochopenie danej školskej látky pomalšie, môžu sa naplánovať lekcie navyše. Prípadne, si celú látku môžeme prejsť a vysvetliť od začiatku, čo je nevyhnutné pre ďalšie nadväzujúce učivo. Príjemným výsledkom potom môže byť práve úspešné zvládnutie písomky v škole.

A prečo toto všetko?

Zlepšenie školských výsledkov je samo o sebe skvelý cieľ. Tým to ale nekončí. V konečnom dôsledku nie je naozaj najdôležitejším cieľom vysvedčenie so samými jednotkami. Podstata podpory študentov spočíva v niečom inom. Lepšie výsledky vedú aj k osobnostnému rozvoju – tj. k zvýšeniu vlastnej sebadôvery, uvedomeniu si vlastnej hodnoty vo svete a zvýšeniu motivácie a úspechu aj v iných mimoškolských aktivitách. Následne prijatie v kolektíve a neskôr uplatnenie v spoločnosti, osobnom a profesijnom živote.

Zdroje:

Wikisofia

OPPP Vyškov 

Šance dětem

Autor:

Michaela D.

Lektorka matematiky, českého jazyka, chémie a biológie

Michaela je študentkou odboru veterinárnej medicíny na Veterinárnej univerzite v Brne. Vždy ju bavilo pracovať s deťmi, a tiež pomáhať s pochopením učiva kamarátom a spolužiakom. Preto sa pridala k lektorom v Škole Populo, kde už vyše roka doučuje. Vo voľnom čase rada číta knihy, cestuje, športuje a hrá na klavíri.

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.