Začnite svoj kurz do 2 dní ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Cudzie jazyky Lámete si hlavu nad predložkami v angličtine? Odteraz v nich budete mať jasnejšie!

Lámete si hlavu nad predložkami v angličtine? Odteraz v nich budete mať jasnejšie!

Lámete si hlavu nad predložkami v angličtine? Odteraz v nich budete mať jasnejšie!
5. 3. 2024
Cudzie jazyky

Keďže čeština a slovenčina sú veľmi podobné jazyky, keď chceme preložiť vetu z jedného jazyka do druhého, nemusíme si veľmi lámať hlavu nad gramatikou. Angličtina je však germánsky jazyk, nie slovanský, preto je tu markantný rozdiel badateľný už na prvý pohľad. Tento rozdiel sa okrem iného prejavuje aj pri používaní predložiek.

Aby článok nebol vyčerpávajúci, zhrnuli sme niekoľko najpoužívanejších predložiek zo slovníka Cambridge Dictionary a tie sme rozdelili do kategórií – predložky miesta, pohybu a času. Keďže ich rozdielne používanie je často závislé práve od kontextu, vysvetlíme si postupne každú kategóriu aj s príkladmi. Napokon sa pozrieme na pár výnimiek. Tak poďme na to!

Chcete sa perfektne naučiť po anglicky?
Vyskúšajte individuálne doučovanie anglického jazyka. V Škole Populo sa lektor venuje iba vám, čo zaisťuje maximálnu efektivitu a rýchle výsledky.

Predložky miesta – Prepositions of Place

ON (NA) – používame, keď je niečo na povrchu (na stene, na stole...)
Napríklad: The picture is on the wall. – Obraz je na stene.

IN (V) – používame, keď sa niečo nachádza v ohraničenom priestore
Napríklad: There are many flowers in the garden. – V záhrade je veľa kvetov.

BETWEEN (MEDZI) – používame, keď je niečo medzi dvomi ľuďmi, skupinami či predmetmi
Napríklad: There is friendship between your and my family. – Medzi tvojou a mojou rodinou je priateľstvo.

AMONG (MEDZI) – používame, keď je niečo medzi viacerými ľuďmi či predmetmi
Napríklad: The ball is among football players. – Lopta je medzi futbalistami.

OPPOSITE (OPROTI) – používame, keď sú dve miesta, predmety či ľudia oproti sebe (Pozor, nie opposite to.)
Napríklad: The market is opposite the pharmacy. – Trh je oproti lekárni.

BEHIND (ZA) – používame pri spomínaní predmetu či osoby, ktoré sa nachádzajú za niečím, napríklad za budovou
Napríklad: Children are standing behind the tree. – Deti stoja za stromom.

IN FRONT OF (PRED) – používame pri spomínaní niekoho či niečoho nachádzajúceho sa pred niečím/ niekým iným (Pozor, nemýliť si s predložkou before. Tá síce tiež znamená pred, používa sa však len na vyjadrenie času.)
Napríklad: I waited in front of the bank. – Čakal/a som pred bankou.

NEAR (BLÍZKO) – používame pri vyjadrení toho, že objekty sú blízko seba (Pozor, nie near to. Existuje ešte CLOSE TO a to má rovnaký význam.)
Napríklad: The cat is sleeping near the fireplace. – Mačka spí blízko ohniska.

 „Študenti často potrebujú systematicky vysvetliť ich používanie, pretože spontánne ich prekladajú doslova z češtiny či slovenčiny do angličtiny. Čo však platí v češtine alebo slovenčine, neplatí vždy aj v angličtine.“.
— Lektorka Bohdana B.

Predložky pohybu – Prepositions of Movement

THROUGH (CEZ) – typicky používame, keď ideme cez priestor, ktorý je ohraničený aj nad našou hlavou
Napríklad: Go through the door. – Choď cez dvere.

OVER (CEZ, PONAD) – používame, keď ideme cez priestor, ktorý nie je ohraničený aj nad našou hlavou
Napríklad: Jump over the fence. – Preskoč cez plot.

TOWARDS (SMEROM K) – používame, keď ideme smerom k niečomu, napríklad k budove, ale do budovy nevchádzame (Ak do budovy vchádzame, potom použijeme predložku TO.)
Napríklad: Go towards the gallery. – Choď ku galérii.

Angličtina ve Škole Populo

Predložky času – Prepositions of Time

IN – zvyčajne používame pri veľkých časových úsekoch
Napríklad: in the 21. century – v 21. storočí; in 2004 – v roku 2004; in June – v júni

ON – používame zvyčajne v spojitosti s dňami, špecifickými dátumami
Napríklad: on Easter – na Veľkú noc (vzťahuje sa iba na Veľkonočný pondelok); on the last day of May – v posledný májový deň; on the 24. October – 24. októbra; on Fridays – v piatky

AT – používame zvyčajne v spojitosti s konkrétnym časom
napríklad: at midnight – o polnoci; at 3 P.M. – o tretej poobede; at lunchtime – na obed

Pár výnimiek: 

At the weekend – cez víkend (Ak ide o špecifikovaný víkend, použijeme predložku ON. Napríklad: On the last weekend in January. – V posledný januárový víkend.)

In the night – v noci (ide o konkrétnu noc)
Napríklad: He travelled in the night. – Cestoval v noci.

At night – v noci (ide o noc vo všeobecnosti)
Napríklad: Is it safe to travel at night? – Je bezpečné cestovať v noci?

In the picture – na obrázku (Znamená to, že na obrázku je niečo zobrazené. Keby sme povedali on the picture, znamenalo by to, že niečo je položené na obrázku.)

We are below the mountain – Sme pod horou. (Below používame, keď je niečo na nižšej úrovni, napríklad v súvislosti s nadmorskou výškou. Keď povieme „under the mountain“, znamená to, že niečo je zakopané v zemi pod horou.)

Somebody is at the door – Niekto je za dvermi. (Tu ide o to, že niekto je za dvermi, klope a chce vojsť dnu. Keby sme namiesto predložky „at“ použili predložku „behind“, znamenalo by to, že niekto sa za dvermi zámerne skrýva.)

Zdroje:

Osobné skúsenosti lektora

Cambridge Dictionary

Autor:

Mgr. Bohdana B.

Lektorka anglického jazyka ve Škole Populo

Bohdana je absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyštudovala angličtinu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s filozofiou. V Škole Populo pôsobí od septembra 2023 ako lektorka anglického jazyka. K jej záujmom patriaprechádzky v prírode, čítanie kníh a koučing, ktorý ju ohromil vďaka absolvovaniu dvoch koučingových kurzov. Koučovací prístup využíva niekedy aj v rámci lekcií. Učí srdcom a vyučovanie vníma ako spoluprácu žiaka a lektora na spoločnom cieli. Odmenou je pre ňu možnosť prispieť k spokojnosti žiakov a ukázať im, že hodiny môžu byť zábavné – práve preto pre ňu učenie predstavuje zmysluplnú prácu. Rada sa podieľa na pozitívnych zmenách, ku ktorým patrí aj podpora žiakov a ľudský prístup v rámci učenia.

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.