Začnite svoj kurz do 2 dní ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Školstvo Voľba strednej školy je len na vás ...

Voľba strednej školy je len na vás ...

Voľba strednej školy je len na vás ...
2. 3. 2020
Školstvo

Zatiaľ čo na stredných umeleckých školách je už prijímacie konanie v plnom prúde, ostatné stredné školy ešte len vodia potenciálnych záujemcov po svojich priestoroch a oznamujú im tie najdôležitejšie informácie. Vybrať si tú najlepšiu strednú školu však nie je len tak a pre budúceho študenta je to veľmi dôležité rozhodnutie. Prijímacie konanie sa nezaobíde bez podania prihlášky a aby ste sa v tom mori informácií neutopili, napísali sme pre Vás nasledujúci článok.

Nie je škola ako škola

Stredoškolských odborov je veľa. Teraz sa zameriame na odbory ďalšie, maturitné a učebné odbory na gymnáziách a odborných stredných stredných školách.

Štúdium na gymnáziu sa najčastejšie delí podľa jeho dĺžky na:

- osemročné, na ktoré nastupuje žiak po ukončení piateho ročníka, prvá časť štúdia teda nahrádza druhý stupeň základnej školy a druhá časť potom školu strednú,

- päťročné bilingválne, na ktoré môže žiak nastúpiť po ukončení ôsmeho ročníka

- štvorročné, na tie sa žiak hlási z deviatej triedy a súčasťou jeho rozhodovania je aj možnosť voľby zamerania konkrétneho gymnaziálneho odboru

Okrem vyššie spomínaných existujú tiež gymnáziá so športovým zameraním, na ktoré sa však vzťahujú prijímacie podmienky ako na umelecké školy, je teda nutné vykonať tiež skúšku talentovú. Nesmieme zabudnúť ani gymnáziá cirkevné, ktoré nájdeme v mnohých podobách.

Obory maturitné sú také, ktoré študenta pripravujú k úspešnému zloženiu maturitnej skúšky na konci štúdia. V priebehu štyroch rokov sa žiaci usilovne pripravujú na štátnu i školskú časť maturitnej skúšky. Veľkou výhodou, ale aj nevýhodou maturitných odborov na odborných stredných školách je vzdelanosť študenta v jednom konkrétnom smere, či už technickom, či humanitnom.

Práve vzdelanie v konkrétnom smere môže študentovi veľmi pomôcť pri ďalšom štúdiu na vysokej škole alebo pri výkone povolania. Tí študenti, ktorí maturitný odbor študovať nechcú, majú možnosť vzdelávať sa v odbore učebnom.

Stredné školy ponúkajú širokú škálu učebných odborov, od automechanika až po záhradníka. Výučba tu prebieha inak ako na vyššie spomínaných typoch škôl. Jeden týždeň škola a jeden týždeň praxe, taký je častý priebeh štúdia, nie je to ale pravidlom. Veľkou výhodou učebných odborov je praktické odborné vzdelávanie, žiaci získavajú v priebehu štúdia zručnosti a skúsenosti vo zvolenom odbore. Školy ponúkajú prax v podnikoch a firmách, ktoré môžu byť školské i súkromné.

Potrebujete prípravu na prijímačky?
V Škole Populo pomáhame každoročne stovkám študentov dostať sa na ich vysnívané stredné školy. Pridajte sa k spokojným študentom a začnite s doučovaním včas!

Štátna alebo súkromná škola???

Uvažujete o štátnej škole? Alebo dáte radšej prednosť škole súkromnej?

V spoločnosti sa môžeme stretnúť s názorom, že práve súkromné ​​školy sú zlé alebo nedokonalé, že štúdium na nich je ľahké a študent nemusí nič robiť. Niektorí rodičia súkromné ​​školy odsudzujú, hovoria o nich len to najhoršie, bez toho aby o nich niečo vedeli. Naproti nim stoja práve priaznivci súkromných škôl. Rodičia, ktorí sa nehľadiac na názor ostatných o tieto školy zaujímajú.

Či už sa stretávame so školou súkromnou alebo štátnou, názor si musí vytvoriť každý sám. Jednotlivé školy majú svoje špecifiká, v niečom sa im darí lepšie a v niečom horšie. Pri výbere školy je nevyhnutný objektívny pohľad a hodnotenie.

Súkromné gymnáziá a stredné školy všeobecne v ľuďoch často vyvolávajú predstavu, že ich musí zvládnuť každý, keď si za to platí. Existuje veľa mýtov vytvorených o súkromných školách, avšak skutočnosť je často niekde úplne inde. Naopak, o štátnych školách sa zase niekedy hovorí, že nevzdelávajú rovnako kvalitne ako školy súkromné.

A keď už sme pri tom, viete, prečo sa na súkromných školách platí školné? Väčšinou je to doplatok za nadštandardné vzdelávanie. Súkromné ​​školy môžu byť rovnako ako školy štátne dotované, veľká časť z nich však ponúka niečo navyše, za čo si rodičia študenta musí priplatiť. (Ak to teda nie je dotované zriaďovateľom.)

Niektoré školy, súkromné ​​i štátne, Vás môžu milo prekvapiť. Preto sa nenechajte zmiasť označením súkromná škola alebo skratkou s.r.o., zájdite sa na ne osobne pozrieť alebo si o nich zistite viac informácií.

Ako vybrať tú najlepšiu školu?

Každý študent má iné preferencie a očakávania, veľa žiakov už si tú "svoju" školu vybralo, a nič nepohne s ich názorom. Lenže sú tu aj takí, ktorí sa stále nemôžu rozhodnúť. Práve pre vás sme spísali otázky, ktoré by mali pri výbere typu vzdelávania a školy pomôcť.

1. Chcem študovať všeobecne? To znamená, že nemám vyhranený konkrétny odbor, avšak chcem pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Ak žiaka štúdium baví a chcel by pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je pre neho najlepšou možnosťou všeobecné gymnázium.

Jak si správně vybrat střední školu

2. Chcem sa vydať konkrétnym smerom?

Žiak nemusí presne vedieť, čo chce robiť celý zvyšok života, pokiaľ však pozná smer, ktorému sa chce venovať, bude pre neho rozhodovanie jednoduchšie.

Ak chce žiak pokračovať v štúdiu na vysokej alebo vyššej odbornej škole, ponúka sa možnosť lýceí (prírodovedecké, lekárske, športové ...) alebo gymnázií. Lýceum sa pritom obmedzuje na konkrétne odvetvia, napr. príroda, medicína alebo šport. Pri voľbe gymnázia sa študent môže zameriavať napríklad na jazyky.

A v čom sa lýceá a gymnáziá líšia? Vzdelávanie na lýceu a na gymnáziu je podobné, rozdiel je predovšetkým v tom, na čo sa štúdium zameriava. Študenti gymnázií aj lýceí študujú rovnaké základné predmety, rozdiel je podľa zamerania, gymnáziá sa zameriavajú skôr na jazyky, lýcea na konkrétne odvetvia. Tieto predmety majú potom nastavený týždenný počet hodín, ktorý sa môže líšiť podľa jednotlivých škôl.

3. Chcem študovať konkrétny odbor? Chcem mať odborné vzdelanie?

V prípade, že žiak vie, čo by chcel študovať, a zároveň chce mať odborné vzdelanie, prichádzajú na scénu stredné odborné školy, ktoré, ako už sme písali vyššie, ponúkajú množstvo odborov.

4. Baví ma študovať? Chcem mať maturitu alebo budem študovať učebný odbor?

Sú študenti, ktorých nebaví pobyt v škole a sedenie v školskej lavici. Radšej sú vonku a robia niečo praktického. V takom prípade bude najlepšou variantou učebný odbor. Študent tu získa vedomosti a zručnosti v niečom konkrétnom, nebude ho nič držať v školskej lavici a štúdium ho tak bude baviť. Ak sa takýto študent rozhodne, že by chcel študovať ďalej a túži po maturite, nie je nič jednoduchšie ako nadstavbové štúdium.

Pokiaľ žiaka ale študovať baví a zároveň vie, akému odboru by sa chcel venovať, je jednoznačnou voľbou maturitné vzdelávanie. Odborné školy vhodne kombinujú teóriu s praxou, zameriavajú sa na konkrétny odbor a venujú mu väčšinu času, ktorý študent v škole trávia.

5. Už máte vybrané? Alebo sa ešte rozhliadate?

Pri výbere školy je dôležité, aby si študent vybraný odbor zvolil naozaj sám, aspoň z veľkej časti, aby ho študovať chcel a mal k nemu blízko. Nie je nič horšie, ako keď sa študent bude v škole nudiť a len pozerať do mobilu, takí študenti na školách čoskoro končí.

Malá rada: Nechajte budúceho študenta, nech si voľbu odboru riadi sám, nájde si informácie na internete a príde s niečím konkrétnym. Potom sa s ním porozprávajte, prečo sa mu daný odbor páči a prečo by ho chcel študovať. Ak máte nejaké tipy, povedzte mu o nich, ale až potom, čo si ho vypočujete. Urobte si nachvíľku čas, sadnite si a diskutujte. Vymenujte všetky pre a proti. Nebojte sa otvoriť novým možnostiam.

POZOR: Termín odovzdania prihlášok na stredné školy je...

Keď už sa pre konkrétnu školu rozhodnete, strážte si termíny. Každá škola si sama určuje, čo môže uchádzačovi pri prijímacom konaní "pomôcť". Touto pomocou myslíme diplomy, certifikáty alebo ocenenia, ktoré môžu pri prijímacom konaní pridať body, a rozhodnúť tak o konečnom umiestnení uchádzačov. Niekedy sa už aj samotná účasť na súťaži počíta, preto sa na tieto možnosti "pomoci" nezabudnite opýtať.

Na záver tohto článku by sme Vám aj študentom chceli popriať veľa šťastia pri výbere strednej školy a tiež pri následnom prijímacom konaní, respektíve prijímacích skúškach. Ale o nich zase niekedy nabudúce ...

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." - Lucius Annaeus Seneca

Autor:

Bc. Adéla Hronová
Manažérka Školy Populo
Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.

 

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.