Začnite svoj kurz do 2 dní. ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Školstvo Terciárne vzdelávanie alebo kam za ďalším štúdiom?

Terciárne vzdelávanie alebo kam za ďalším štúdiom?

Terciárne vzdelávanie alebo kam za ďalším štúdiom?
6. 3. 2020
Školstvo

Stredná škola, vyššia odborná škola, vysoká škola, kto sa v tom všetkom má vyznať? Inštitúcií, ponúkajúcich vzdelávanie v terciárnom stupni, je neúrekom. Študenti ešte nezložili ani povinnú maturitnú skúšku a už sa majú rozhodnúť, či budú v štúdiu pokračovať. Je to pre mnohých z nich zložitá úloha. A pritom sa termíny podania prihlášok na terciárny stupeň vzdelávania neúprosne blížia.

V tomto článku sa pokúsime pomôcť vám s výberom. Porovnáme súkromné ​​a verejné školy, školy vysoké a vyššie odborné a nezabudneme uviesť ani termíny odovzdania prihlášok.

1. Verejná alebo súkromná škola

Ako prvé je dôležité sa rozhodnúť, či preferujete verejnú, alebo súkromnú školu. Každá z týchto možností má svoje výhody aj nevýhody.

Hlavnou nevýhodou štúdia na súkromnej škole je školné, na škole verejnej platí školné za študenta štát. So štúdiom na verejnej škole je často spojených niekoľko typických a častých otázok.

Chystáte sa na vysokú školu?
Ak premýšľate nad prijímacími skúškami na vysokú školu a chcete sa na ne poriadne pripraviť, naši lektori vás okrem bežných predmetov pripravia aj na TSP alebo SCIO.

Ako dlho môžem študovať?

Veľa ľudí sa mylne domnieva, že študent sa môže vzdelávať iba do dvadsiatich šiestich rokov. To však nie je celkom správna úvaha. Študovať so statusom študenta môžete naozaj iba do dvadsiatich šiestich rokov, pričom Vám štát platí iba určité roky odštudované na vysokej škole, pokiaľ ale študujete dlhšie, musíte si presahujúcej roky doplatiť.

Koľko študentov sa hlási na verejné / súkromné ​​školy?

Ďalšou výhodou súkromnej školy, a nevýhodou verejnej, školy je počet študentov. Kým súkromné ​​školy navštevuje radovo niekoľko desiatok študentov, maximálne stoviek, najväčšie verejné univerzity u nás majú študentov aj niekoľko tisíc.

Preto majú študenti súkromných škôl niekoľko výhod, napr. individuálny prístup a štúdium v ​​menšom kolektíve. Kým na verejnej škole by sa tlačili v aule so stovkami ďalších študentov, na škole súkromnej je ich len niekoľko desiatok. Ďalšou pozitívnou výhodou je tiež fakt, že študent nie je iba číslo. Zatiaľ čo na verejných školách sa študenti "stratia v dave", súkromné ​​školy si zakladajú na spokojnosti študentov, na komornej atmosfére a priateľskom vzťahu vyučujúcich a študentov.

Je dochádzka povinná?

Najväčšou nevýhodou vysokých škôl všeobecne je povinná a dobrovoľná účasť na prednáškach, cvičeniach a seminároch. Berme to teraz všeobecne, každá škola, či už verejná, alebo súkromná, môže byť dobrou aj zlou výnimkou.

Niektoré vysoké školy majú povinnú celú dochádzku, teda prednášky, cvičenia aj semináre, inde sú povinné len cvičenia a semináre. A niekedy robia školy pre študentov aj niečo naviac, usporadúvajú napríklad prednášky osobností z daného odboru alebo zabezpečia zaujímavého hosťa, ktorý študentov motivuje k ďalšiemu štúdiu.

V každom prípade odporúčame chodiť aj na prednášky, ktoré nebudú povinné. Cvičenie a semináre totiž z prednášok často vychádzajú, a ak prednášku neabsolvujete, často potom učivu neporozumiete a na cvičení či seminári ste vlastne úplne zbytočne.

2. Vysoká škola alebo vyššia odborná škola

V predchádzajúcom bode sme sa venovali rozdeleniu škôl na verejné a súkromné, teraz obdobným spôsobom porovnáme školy vyššie odborné a školy vysoké.

Aký je rozdiel medzi vyššou odbornou a vysokou školou?

Na vysokej škole sa jedná o akademický titul: bakalár, magister alebo inžinier. Na vyššej odbornej škole naopak hovoríme o titule neakademickom: diplomovaný špecialista. Bakalár aj diplomovaný špecialista sú tituly, ktoré študenti získavajú po troch alebo štyroch rokoch štúdia.

Ak chce vysoká škola otvoriť odbor, ktorý bude vzdelávať budúcich odborníkov, musí mať z daného odboru špecialistov, ktorí budú študentov vyučovať a odbor zaštítia. U škôl vyšších odborných je situácia trochu ťažšia. Ak chce škola otvoriť daný odbor, musí získať stanovisko niekoľkých inštitúcií a ich kladné vyjadrenie. K tomu patrí aj to, že vyššia odborná škola nemôže otvoriť odbor, ak po odborníkoch práve z tohto odboru nie je dopyt na trhu práce alebo už odbor v okolí existuje a absolventov je každoročne dostatok.

Doučování na vysoké škole

Musím do školy chodiť každý deň?

Už pri rozdelení verejných a súkromných škôl sme sa zmieňovali o prednáškach, cvičeniach a seminároch, teraz túto informáciu ešte doplníme.

Veľkou výhodou vysokých škôl je možnosť samostatného vytvorenia rozvrhu. Študenti dostanú zoznam povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov, z ktorých si vyberajú práve tie, ktoré ich zaujímajú. Povinné predmety musia navštevovať a úspešne absolvovať všetky, z povinne voliteľných si môžu vyberať, a ak im stačí počet kreditov, voliteľné predmety už navštevovať nemusia.

Študenti si tiež môžu vyberať z rôznych časov, v ktorých sa prednášky a cvičenia konajú. Je preto možné nakombinovať si rozvrh tak, aby študent chodil do školy len trikrát v týždni, alebo mal aspoň jeden pracovný deň voľný.

Veľkou nevýhodou vyšších odborných škôl je stály rozvrh. Pretože je študentov v triedach malý počet, školám sa neoplatí vypisovať viac časov toho istého predmetu. Z tohto dôvodu ponúkajú vyššie odborné školy iba konkrétne predmety v konkrétnych časoch, ktoré sa priamo viažu k danému študovanému odboru.

Čo sú to kredity?

Kredity si môžete predstaviť ako body, pričom každý semester musia študenti nazbierať určitý počet bodov, inak nepostúpia do ďalšieho ročníka. Každý predmet, ktorý študent absolvuje, je inak náročný a všeobecne platí, že čím náročnejší predmet je, tým viac bodov (kreditov) získa.

Ako je to s praxou?

Na vysokých školách prevažujú znalosti teoretické, naopak vyššie odborné školy sa snažia prepájať teóriu s praxou a každá z vyšších odborných škôl často vysiela svojich študentov "do terénu", kde si overujú, že vedomosti, získané v školskej lavici, môžu využiť aj v praxi. Semester je zakončený skúškovým obdobím, kedy vyučujúci skúšajú študentov z prebranej látky.

Ktorá škola je lepšia?

Na túto otázku nedokážeme odpovedať, pretože záleží na uhle pohľadu. Ak zohľadníme len titul, väčšina ľudí odpovie, že lepšie je určite škola vysoká. Bakalár je predsa viac ako diplomovaný špecialista. Ak sa ale zameriame napr. na praktické zručnosti a prepojenie teórie s praxou, zistíme, že škola vyššia odborná jednoznačne zvíťazí.

3. BBA, MBA, LL.M.

Že Vám tieto skratky nič nehovoria? Nevadí, poďme sa na ne spoločne pozrieť. BBA, MBA, LL.M. a rad ďalších zastupujú manažérske vzdelanie.

Bachelor of Business Administration, skrátene BBA, je titul typický pre anglosaský svet a uvádza sa za menom. Štúdium BBA je vhodné pre študentov, ktorí prichádzajú rovno zo stredných škôl. Po absolvovaní a získaní titulu BBA môžu študenti pokračovať v nadväzujúcom štúdiu a získať MBA alebo LL.M. Program BBA možno študovať dištančne alebo online v slovenskom alebo anglickom jazyku, štúdium trvá 10 mesiacov.

Master of Business Administration, skrátene MBA, je prakticky zamerané vzdelanie pre stredný a vyšší manažment. Program možno, rovnako ako BBA, študovať dištančne alebo online v slovenskom alebo anglickom jazyku. Štúdium tohto programu trvá 12 až 14 mesiacov.

Posledným spomínaným je LL.M., čiže Master of Laws. Toto štúdium je určené nielen uchádzačom s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ale aj uchádzačom, ktorí s právom pracujú aj bez predchádzajúceho právneho vzdelania a ktorí si chcú doplniť kvalifikáciu. Program možno študovať opäť dištančne alebo online v slovenskom jazyku a štúdium trvá 12 až 14 mesiacov.

Vzdělávání v dospělosti se Školou Populo

4. Dokedy musím odovzdať prihlášku?

Záleží na type školy a jej rozhodnutí. Ak školu ešte len budete hľadať, môžete použiť webovú stránku portalvs.sk (pre české školy: MŠMT), ktorá Vám podľa požadovaných kritérií vyhľadá všetky dostupné školy. Ak danú školu rozkliknite, nájdete tu konkrétne webové stránky školy, na ktorých bude uvedený presný dátum, dokedy a kam musíte prihlášku odovzdať.

Prehľad vysokých škôl môžete nájsť tiež na wikipédii. Všeobecne však platí, že čím skôr prihlášku odovzdáte, tým je to lepšie. Platí tiež, že väčšinu prihlášok možno vyplniť elektronicky priamo na stránkach zvolenej školy.

Stále sa rozhodujete, či VOŠ-ka alebo výška? Ak stále váhate, skúste sa orientačne pozrieť na školy vo Vašom okolí, možno sa Vám niektorá natoľko zapáči, že na ňu nastúpite. A ak si hovoríte, že študovať nemá cenu, prečítajte si náš predošlý článok. Dočítate sa v ňom o tom, že vzdelanie je dnes nutnosťou. A štúdiom si predsa prinajmenšom aspoň o niečo predĺžite mladosť.

Zdroje:

http://portalvs.sk/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vysokých_škôl_na_Slovensku

Autor:

Bc. Adéla Hronová
Manažérka Školy Populo
Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.

 

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.