Tento mesiac si Školu Populo vybralo už 394 rodičov. Ďakujeme ❤️. Zostávajú posledné miesta a konzultácie ZDARMA.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Učenie Vysvetliť učivo nestačí – dobrý učiteľ by mal byť trochu aj kouč

Vysvetliť učivo nestačí – dobrý učiteľ by mal byť trochu aj kouč

Vysvetliť učivo nestačí – dobrý učiteľ by mal byť trochu aj kouč
15. 2. 2024
Učenie

Viete, ako to býva na bežnej vyučovacej hodine – učiteľ vysvetlí učivo, opýta sa žiakov, či všetkému porozumeli a následne im zadá úlohy, na ktorých si prebrané učivo precvičia. Lenže, čo ak žiak učivu rozumie, no neverí si, že ho dokáže adekvátne aplikovať? S týmto fenoménom sa pravidelne stretávame temer na všetkých predmetoch („Neviem, či dokážem narysovať pravouhlý trojuholník.“ „Určite nebudem vedieť na písomke vypočítať rovnice.“... ), veľmi často sa objavuje v súvislosti s jazykmi („Určite poviem po anglicky niečo zle a ostatní mi nebudú rozumieť.“ „Čo ak si nespomeniem na dôležité slovíčko alebo použijem nesprávny čas?“...). V tejto chvíli už ani tak nejde o samotné učivo, ale o limitujúce presvedčenia. A keďže presvedčenia bývajú častokrát sebanaplňujúce, určite im treba venovať pozornosť a pracovať s nimi.

Neredukujeme vyučovanie len na samotné preberanie látky

Akými kompetenciami disponuje dobrý učiteľ? Určite dokáže zrozumiteľne vysvetliť učivo. V Škole Populo však vyučujeme spôsobom, ktorý tiež prispieva k navýšeniu sebadôvery študentov. Dbáme na praktickom uplatňovaní tohto prístupu, pretože vďaka nemu dosahujeme skvelé výsledky. Často stačí úprimná pochvalaocenenie snahyvýkonu študenta. Dôraz kladieme na spokojnosť a pokrok študentov – nezameriavame sa na chyby samotné, ale na nájdenie spôsobov, ako chybám predchádzať.

Osvedčilo sa nám, že zvyčajne býva efektívne pracovať s predpokladom: „Neúspech neexistuje, existuje len spätná väzba.“ Vďaka tomuto predpokladu vedieme žiakov k tomu, aby sa nedali odradiť či demotivovať, keď im niečo nevyjde podľa ich predstáv (napríklad nepovedia cudzojazyčnú vetu gramaticky správne), ale naopak, aby to prijali, nemali z toho zbytočný stres, aby spolu s lektormi našli spôsoby, ako to nabudúce zvládnuť lepšie a spolu na tomto cieli postupne pracovali.

Chcete individuálne doučovanie?
V Škole Populo vám lektori prispôsobia na mieru a vždy sa venujú iba vám! Získate tiež motiváciu a spätnú väzbu od lektora po každej lekcii

Konštruktívne pracovanie s chybami

V rámci ďalšieho príkladu môžeme opäť spomenúť lekcie cudzích jazykov. V Škole Populo sme si vypestovali cit na to, kedy je poukázanie na chyby a ich následne opravenie skutočne konštruktívne.

Zistili sme totiž, že ak napríklad študent angličtiny (najmä začiatočník) robí počas konverzácie veľa chýb, býva kontraproduktívne ho pri každej chybe zastavovať. Práve naopak, najprv kladieme dôraz na to, aby sa rozhovoril a aby mu pri konverzácii nechýbala sebadôvera (čo býva pri učení sa jazyka pomerne častou prekážkou). Preto starostlivo vyberáme, na ktoré chyby upriamime pozornosť, aby sme žiakov zbytočne nezabrzdili a na napredovaní pracujeme postupne.

"Osvedčilo sa nám, že býva efektívne pracovať s predpokladom: „Neúspech
neexistuje, existuje len spätná väzba.“ Vďaka tomu vedieme žiakov k tomu, aby sa
nedali odradiť či demotivovať, keď im niečo nevyjde podľa ich predstáv, ale naopak, aby to prijali, nemali z toho zbytočný stres, aby spolu s lektormi našli spôsoby, ako to nabudúce zvládnuť lepšie a spolu na tomto cieli postupne pracovali."
— Lektorka Bohdana B.

 

Ku konštruktívnym metódam tiež patrí povzbudenie žiaka, aby si chyby všimol a opravil sám (v prípade, že ide o chyby z nepozornosti). Podľa našich skúseností môže takýto postup prispieť k vylepšeniu pozornosti žiakov.

Aby sme žiakov nezahltili kvantami učiva, dbáme na to, aby sme si spolu s nimi plánovali obsah hodín a aby lekcie na seba logicky nadväzovali. Učivu sa venujeme tak podrobne, ako to žiak vyžaduje.

Doučování Škola Populo

Záleží nám na kreativite študentov

Pri vyučovaní často staviame na tom, čo žiaci už vedia a zároveň povzbudzujeme ich kreativitu. V praxi to môže počas jazykových lekcií vyzerať napríklad tak, že im kladieme otvorené otázky, vďaka ktorým viac rozmýšľajú a zapájajú tvorivosť. Tiež pracujeme s rôznymi materiálmi – môže ísť o klasické písomné cvičenia (napríklad dopĺňanie slov do viet), farebné obrázky, ktoré treba opísať a ďalšie.

Na záver stačí už len zhrnúť, že často nejde čisto o naučenie látky, ale o prekonanie prekážok, ktoré učeniu a aplikácií vedomostí bránia. Preto je dôležité, aby učiteľ žiaka aktívne počúval, venoval mu primeranú pozornosť a vyučovací proces prispôsobil jeho potrebám. V Škole Populo je to pre nás samozrejmosť a preto je takýto postoj u nás každodennou praxou.

Zdroje:

Osobní zkušenosti lektora

Gordon Neufeld, Gabor Maté: Držte si své děti

Autor:

Mgr. Bohdana B.

Lektorka anglického jazyka ve Škole Populo

Bohdana je absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyštudovala angličtinu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s filozofiou. V Škole Populo pôsobí od septembra 2023 ako lektorka anglického jazyka. K jej záujmom patriaprechádzky v prírode, čítanie kníh a koučing, ktorý ju ohromil vďaka absolvovaniu dvoch koučingových kurzov. Koučovací prístup využíva niekedy aj v rámci lekcií. Učí srdcom a vyučovanie vníma ako spoluprácu žiaka a lektora na spoločnom cieli. Odmenou je pre ňu možnosť prispieť k spokojnosti žiakov a ukázať im, že hodiny môžu byť zábavné – práve preto pre ňu učenie predstavuje zmysluplnú prácu. Rada sa podieľa na pozitívnych zmenách, ku ktorým patrí aj podpora žiakov a ľudský prístup v rámci učenia.

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.